Skip to main content
2021

Gamle data om nye møller holder ikke

By 04/01/2021No Comments

Modstandere af vindmøller henviser ofte til data med relation til en rapport om emnet støj fra vindmøller udarbejdet af forskere ved Aalborg Universitet. Det sker typisk gennem indlæg i den aktuelle debat for eller imod et konkret vindmølleprojekt. Men modstanderne ”glemmer” et vigtigt forhold ifm. deres henvisning.

10 år gammel

Modstanderne gør ikke opmærksom på, at rapporten eller data og forhold med relation til rapporten fra Aalborg Universitet stammer hel tilbage fra 2011. Der er altså tale om en rapport, hvis konklusioner og data ligger 10 år tilbage. En rapport som på ingen måde kan bruges til at beskrive støjen fra vindmøller anno 2021.

I rapporten forudsagde Aalborg Universitets forskere bl.a. udviklingen af støjen fra vindmøller. Men disse forudsigelser blev tilbagevist allerede i 2015 af den danske støjekspert Bo Søndergaard, SWECO. Tilbagevisningen skete i en videnskabelig artikel og med baggrund i konkrete støjmålinger af over 200 danske vindmøller. Undersøgelsen blev fagligt godkendt af de internationale videnskabelige kolleger.

Kildedata

Bo Søndergårds videnskabelige undersøgelse viser, at støjen fra danske vindmøller ikke udviklede sig ukontrolleret, som påstået af forskerne fra Aalborg Universitet.

Det ses bl.a. også på de støjniveauer – kaldet kildedata – som vindmøllerne bliver anmeldt med. De er ikke er steget de senere år, og ligger typisk ligger mellem 106 dB(A) og 108 dB(A) – og ofte lavere.

Derudover hører det med til historien, at de fleste vindmølleprojekter bliver kontrolmålt efter opstilling. Hvis der er vindmøller under mistanke for at støje mere end de må, så kan man fra kommunens side kræve forholdene bragt i orden. Og hvis ikke dette bliver fulgt, kan møller stoppes af kommunen. På kontrolmålingerne kan man se, at de danske vindmølleprojekter ikke støjer mere, end de må. Faktisk holder de sig oftest pænt under lovens krav.

Godkendt fakta

Det er nemt at blæse til frygten. Men i sager om vindmøller er det ekstra vigtigt at skelne mellem, hvad der er ens private holdning, og hvad der er underbygget, godkendt fakta. Vindmøllemodstanderne må se at få læst op på sagerne og sikre, at de data de fremlægger og de rapporter de henviser til, forholder sig til de vindmøller vi stiller op i dag og ikke til møller, som for længst er ude af produktion.

Uddybende information

Miljøstyrelsen: Støj fra store, nyere danske vindmøller som funktion af vindhastigheden. Miljørapport nr. 1852, 2016

VidenOmVind: Hvorfor beregner man støjen ved en vindmøllenabo i stedet for at måle den (animationsfim)

Miljøstyrelsen: Måling af støj hos vindmøllenaboer