Skip to main content
2018

Helbredsundersøgelsen: Vindmøllestøj og blodpropper – første artikel

By 08/03/2018april 13th, 2020No Comments

Den første videnskabelige artikel er nu offentliggjort i den store helbredsundersøgelse om vindmøllestøj. Undersøgelsen sammenholder registerdata for forekomst af slagtilfælde og blodprop i hjertet med udsættelse for beregnet udendørs og indendørs støj fra vindmøller om natten i de sidste fire dage inden blodproppen/slagtilfældet opstod.

 

Artiklen foreligger kun på engelsk og har overskriften “Short-term nighttime wind turbine noise and cardiovascular events: a nationwide case-crossover study from Denmark”

 

Art 1 Helbredsu

 

 

Sundhedsstyrelsen skriver i deres notat om undersøgelsen:

I undersøgelsen blev der beregnet støj for alle boliger, der i perioden 1982-2013 har ligget inden for 6 km af en vindmølle. I delundersøgelsen om korttidseffekter på hjerte-kar-sygdom indgik alle voksne personer, der havde fået en blodprop/slagtilfælde, mens de boede i en bolig, hvor der i mindst en time på to forskellige dage havde været tale om udendørs vindmøllestøj på over 30 dB(A). Denne grænse blev valgt, fordi andre undersøgelser har vist en sammenhæng mellem søvnforstyrrelser og natlig støj ned til 30 dB.

 

Forekomsten af blodprop i hjertet og slagtilfælde blev identificeret gennem kobling mellem CPR-registeret og landspatientregistret samt dødsårsagsregistret. Som mål for udsættelse for vindmøllestøj definerede forskerne den gennemsnitlige natlige udendørs og indendørs vindmøllestøj i perioden 1-4 dage, før sygdommen opstod. Dette blev sammenlignet med støjniveauet på tilsvarende ugedage inden for den samme måned.

 

Undersøgelsens resultater og konklusion

Forskerne bag undersøgelsen konkluderer, at undersøgelsen ikke har givet afgørende bevis for en sammenhæng mellem udsættelse for vindmøllestøj og udløsning af blodprop i hjertet eller slagtilfælde. Dog tyder resultaterne på, at natlig indendørs lavfrekvent vindmøllestøj muligvis kan være en udløsende faktor for hjerte-kar-sygdom, mens der stort set ikke synes at være en påvirkning fra natlig udendørs vindmøllestøj. Forskerne understreger, at resultaterne er baseret på ganske få tilfælde og derfor kan skyldes tilfældigheder. Forskerne konkluderer, at der er behov for yderligere undersøgelser, før der kan drages en konklusion om en eventuel sammenhæng mellem akut udsættelse for vindmøllestøj og henholdsvis blodprop i hjertet og slagtilfælde.

 

Her kan du blive klogere på de konkrete til i den første artikel i helbredsundersøgelsen.

 

Yderligere oplysninger:

Highlights og originalartiklen (mod betaling).

 

Vindmølleindustriens lancering af nyheden.

Pressemeddelelse fra Danmarks Vindmølleforening.