Skip to main content
2018

Helbredsundersøgelsen: Vindmøllestøj og diabetes – anden artikel

By 24/04/2018april 13th, 2020No Comments

Så er den anden videnskabelige artikel offentliggjort i den store helbredsundersøgelse om vindmøllestøj. Undersøgelsen sammenholder langtidsudsættelse i boligen for beregnet udendørs og indendørs støj fra vindmøller om natten og risiko for nyopstået diabetes i perioden 1996-2012.

Artiklen foreligger kun på engelsk og har overskriften ”Long-term exposure to wind turbine noise at night and risk for diabetes: a nationwide cohort study”

 

Art2 Helbredsu

Sundhedsstyrelsen skriver i deres notat om undersøgelsen:

I undersøgelsen blev der beregnet støj for alle boliger, der i perioden 1982-2012 har ligget inden for 6 km af en vindmølle. I delundersøgelsen indgik alle voksne mellem 25 og 84 år, hvor det fremgik af CPR-registeret, at de havde boet i boligen i mindst et år i tiden fra 5 år før opsættelse af en vindmølle til udgangen af 2012. For alle deltagerne forelå der desuden oplysninger om, hvor de havde boet fra 5 år før de indgik i studiet og indtil 5 år efter fraflytning.

 

Forekomsten af diabetes blev identificeret gennem kobling mellem CPR- registeret og Diabetesregisteret. Som mål for udsættelse for vindmøllestøj definerede forskerne den beregnede

gennemsnitlige natlige udendørs og indendørs vindmøllestøj i den sidste 1-årige og 5-årige periode, inden deltagerne udgik af undersøgelsen.

Deltagelse i undersøgelsen ophørte, når en deltager fik diabetes, blev 85 år eller døde.

 

Undersøgelsens resultater og konklusion

Forskerne bag undersøgelsen konkluderer, at undersøgelsens resultater ikke støtter en sammenhæng mellem langtids natlig udsættelse for vindmøllestøj og en højere risiko for at få diabetes.

 

 

Yderligere info:

Læs Vindmølleindustriens pressemeddelelse om artiklen her.

Læs Danmarks Vindmølleforenings pressemeddelelse om artiklen her.