Skip to main content
2018

Helbredsundersøgelsen: Vindmøllestøj og forhøjet blodtryk – tredje artikel

By 24/09/2018april 13th, 2020No Comments

Så er den tredje videnskabelige artikel offentliggjort i den store helbredsundersøgelse om vindmøllestøj. Artiklen omhandler vindmøllestøj og indløsning af recepter på medicin til behandling af forhøjet blodtryk.

 

Artiklen foreligger kun på engelsk og har overskriften:”Long-term exposure to wind turbine noise and redemption of antihypertensive medication: a nationwide cohort study”

 

Forside Blodtryk

 

Sundhedsstyrelsen skriver i deres notat om undersøgelsen:

Delundersøgelsen sammenholder langtidsudsættelse i boligen for beregnet udendørs og indendørs støj fra vindmøller om natten med indløsning af recepter på medicin til behandling af forhøjet blodtryk som proxymål for forhøjet blodtryk i perioden 1996-2013.

 

I undersøgelsen blev der beregnet støj for alle boliger, der i perioden 1982-2013 har ligget inden for 6 km af en vindmølle. Alle voksne mellem 25 og 84 år, hvor det fremgik af CPR-registeret, at de havde boet i boligen i mindst et år i tiden fra 5 år før opsættelse af en vindmølle til udgangen af 2013, indgik i undersøgelsen. For alle deltagerne forelå der desuden oplysninger om hvor de havde boet fra 5 år før de indgik i studiet og indtil 5 år efter fraflytning.

 

Ved en kobling mellem CPR-registeret og Lægemiddelstatistikregisteret, der indeholder data for salg af receptpligtig medicin siden 1995, blev den del af studiepopulationen, der begyndte at indløse recepter på medicin til behandling af forhøjet blodtryk i perioden 1996-2013, identificeret. Personer med diabetes eller personer, der var indlagt på hospital for en hjerte-kar-sygdom inden1996, indgik ikke i undersøgelsen.

Deltagelse i undersøgelsen ophørte, når en deltager fik diabetes eller hjerte-kar-sygdom,

blev 85 år eller døde. Som mål for udsættelse for vindmøllestøj definerede forskerne den beregnede gennemsnitlige natlige udendørs og indendørs støj gennem en 5-årig periode.

 

Undersøgelsens resultater og konklusion

Forskerne bag undersøgelsen konkluderer, at delundersøgelsen samlet set ikke finder en sammenhæng mellem langtidsudsættelse for natlig udendørs eller indendørs vindmøllestøj og indløsning af recepter på blodtryksmedicin, hvilket er i overensstemmelse med den sparsomme litteratur på området. Der fandtes imidlertid svage indikationer på en sammenhæng blandt deltagere over 65 år, hvorfor der er behov for yderligere undersøgelser.

 

 

Yderligere info:

Læs Vindmølleindustriens pressemeddelelse om artiklen her.

Læs Danmarks Vindmølleforenings pressemeddelelse om artiklen her.

Læs forfatternes konklusioner på engelsk her og få adgang til hele artiklen (køb).