Skip to main content
2015

IEA: Vind og sol er konkurrencedygtigt med fossile brændsler

By 03/09/2015april 14th, 2020No Comments

En ny rapport fra IEA (International Energy Agency) sammenligner produktionsomkostningerne på strøm fra en række teknologier. Konklusionen der viderebringes af Dansk Energi er, at vedvarende energi fra vind og sol i dag er konkurrencedygtigt – og nogen steder potentielt kan udkonkurrere – fossile brændsler. Rapporten konkluderer desuden, at Danmark er det land i Europa, hvor vindmøller leverer billigst strøm.

 

Rapporten “Projected Costs of Generating Electricity” sammenligner den forventede produktionspris for strøm fra en række teknologier. Konklusionen er, at landvindmøller kan levere konkurrencedygtig strøm, kun overgået af nybyggede atomkraftværker.  Samtidig viser en sammenligning fra land til land, at Danmark kan forvente de laveste priser på strøm fra nye vindmøller i EU.

-Vi har længe set faldende priser på vedvarende energiteknologier. Derfor er det ikke en overraskelse, når IEA nu konkluderer, at vindmøller er billigere end kul. Men de lave priser er også et udtryk for, at en række store lande er begyndt at tage den grønne omstilling seriøst. Det giver skalafordele, som er med til at presse prisen helt i bund, siger Andes Stouge, vicedirektør i Dansk Energi.

 

I dag leverer mere end 5000 vindmøller ca. 40 procent af strømmen til de danske forbrugere. Samtidig er danske virksomheder blandt de førende i verden til at installere vindmøller.

-I Danmark har vi været foran på bølgen og har i dag en stærk sektor for blandt andet offshore vindteknologi. Det demonstrerer vi også ved at have nogle af de laveste omkostninger på strøm fra havvindmøller i verden, siger Anders Stouge.

Han påpeger dog, at prisstærk vedvarende energi forudsætter fokus på energinettet og -forbruget.

 

-Rapporten beskriver alene prisen på produktion. Men hvis vi fortsat ønsker et vedvarende energisystem, må vi også sikre, at det grønne alternativ er konkurrencedygtigt. Det gøres bedst ved at skabe efterspørgsel efter strømmen når den er der. Derfor må vi have fokus på at få strøm ind i opvarmning og transporten, og på at sikre, at energien kan flyde frit over landegrænserne i EU.

 

“Projected Costs of Generating Electricity” benytter data fra 181 energiprojekter i 22 lande. Rapporten beregner omkostningen ved at levere strøm fra nye anlæg i 2020. Rapporten bliver opdateret hvert femte år.

 

Læs mere om rapporten her.