Skip to main content
2019

Informations- og partnermøde i VidenOmVind

By 13/09/2019april 13th, 2020No Comments

Informationsmødet er et samarbejde mellem Wind Denmark og VidenOmVind. På mødet
gennemgår vi de mest aktuelle emner i forhold til landvind. Efter informationsmødet afholder vi
det årlige partnermøde i VidenOmVind.

 

Mødet afholdes den 21. august, 2019 i konferencesalen på NRGi, Dusager 22, 8200 Aarhus N.
Tilmelding til mødet sker via dette link.

 

Program for mødet:

11.00 – 11.15:

Kaffe og velkomst

11.15 – 11.45:

Orientering om ændringer i den svenske regulering. Hvilken betydning
får det for danske vindmøller? Ved Søren Klinge, Wind Denmark.
Svenska Kraftnät sætter nu gang i flere tiltag, som skal formindske de
strukturelle problemer. Hør hvordan danske vindmølleejere selv kan
indgå i disse tiltag, og hvordan man som vindmølleejer kan bidrage til et
bedre fungerende elmarked og højere afregningspriser.

Endvidere status

 

11.45 – 12.30:
Politisk opdatering – status i forhandlingerne om implementeringen af
energiaftalen: VE-andele, salgsoptioner, fondskonstruktion, etc. Ved
Martin Bøndergaard, Wind Denmark

12.30 – 13.15:

Frokost & netværk

 

13.15 – 14.00:

Betingelserne for at få gennemført vindmølleprojekter er efterhånden
ligeså mangfoldige, som der er kommuner i Danmark. Jan Hylleberg
gennemgår eksempler på de mange og forskellige ordninger, og stiller
spørgsmålet: Skal det fortsætte på denne måde?

 

14.00 – 14.30: Kaffe, kage og netværk.

14.15 – 15.30:

Partnermøde i VidenOmVind (kun for partnere)
1. VidenOmVind siden sidst – gennemgang af aktiviteterne.
2. Status på økonomien i VidenOmVind.
3. VidenOmVind fremrettet. Oplæg ved Jan Hylleberg med
efterfølgende diskussion og beslutning.
4. Eventuelt.

 

Med venlig hilsen

Anton Gammelgaard, VidenOmVind               Jan Hylleberg, Wind Denmark