Skip to main content
2014

Ingen erstatningsansvar til kommuner, der fortsætter vindmølleplanlægning

By 02/04/2014maj 4th, 2020No Comments

Regeringen besluttede i 2013 at iværksætte en undersøgelse, der skal belyse en potentiel sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredsrelaterede følgevirkninger. Med henvisning til den igangsatte undersøgelse har det fået flere kommuner til at standse planlægningsarbejdet for opstilling af nye vindmøller.

En af disse kommuner er Hjørring Kommune. Og i forbindelse med byrådets beslutning tog man samtidig initiativ til at få undersøgt, om en kommune kan være erstatningspligtig, hvis den fortsætter planlægningsarbejdet uden at afvente resultatet af helbredsundersøgelsen.

Det har kommunen nu fået afkræftet i et brev fra miljøminister Kirsten Grosbøl, dateret d. 20/3 2014.

Læs mere på vindinfo.dk, der linker til ministerens brev og det notat fra kammeradvokaten, som er indhentet som grundlag for miljøministerens besvarelse af spørgsmålet:

https://vindinfo.dk/loebende-orientering/ministersvar-paa-henvendelse-fra-hjoerring-kommune.aspx