Skip to main content
2023

Kan man som nabo til vindmøller belåne sin ejendom?

By 11/09/2023No Comments

I august 2023 kom det frem, at Jyske Bank i en intern instruks frarådede belåning af ejendomme, der generes af støj eller skyggekast fra vindmøller. Nyheden trak store overskrifter.

Imidlertid gik der kun få dage før banken meddelte, at banken trak instruksen tilbage. Det fremgår af en artikel i Jyllands-Posten, den 17. august, 2023.

– Det er en kluntet formulering. Derfor bliver den instruks nu lavet om, siger Mikkel Høegh, afdelingsdirektør og boligøkonom i Jyske Bank og Jyske Realkredit. Han understreger overfor avisen, at det ikke var bankens intention at afskære boligejere fra at opnå realkreditlån. Jyske Bank ville med sin instruks blot gøre sine vurderingsmænd opmærksomme på, at gener fra vindmøller påvirker markedsprisen.

Desværre trak nyheden om tilbagetrækningen af instruksen ikke de store overskrifter. Derfor tror mange fejlagtigt, at instruksen stadig er gældende. Men sandheden er altså, at det er den ikke.  

Det fremgik desuden af artiklen i Jyllands-Posten, at landets største realkreditudlåner, Totalkredit, der er ejet af Nykredit, havde en lignende instruks. Til det udtaler koncernchef i Nykredit, Michael Rasmussen til avisen: ”Vi har gennemgået de afslag, som vi har givet de seneste fem år, og vi har ikke kunnet finde et eneste afslag, hvor begrundelsen alene er vindmøller”.

Koncernchefen anerkender, at at vindmøller kan have betydning for, om en given ejendom bliver klassificeret som en risikosag.

– Men det betyder ikke, at vi ikke yder lån. Det betyder, at det pengeinstitut, som vi samarbejder med, skal være opmærksom og vurdere, om de vil løbe risikoen, siger Michael Rasmussen.

Han understreger, at selskabet ønsker at tage et samfundsansvar ved at medvirke til den grønne omstilling.

OBS: Hvis du er nabo til vindmøller, og får afslag på et realkreditlån, så hører VidenOmVind gerne fra dig.