Skip to main content
2018

Kan udtalte gener fra vindmøller forveksles med anden påvirkning?

By 15/05/2018april 13th, 2020No Comments

Passer det, når naboer påstår, at vindmøllestøj påvirker deres helbred negativt. Kunne det tænkes, at andre forhold spiller ind? Det er der publiceret en videnskabelig artikel om, som har titlen ”Wind turbines and idiopathic symptoms: The confounding effect of concurrent environmental exposures”

Artiklens forfattere er Victoria Blanes-Vidal, Syddansk Universitet. Joel Schwartz, Harvard University, USA. Artiklen er peer-reviewed og offentliggjort i tidsskriftet ”Neurotoxicology and Teratology”, nr. 55, 2016.

 

DSC00309 2

 

Baggrund og formål

Artiklen omhandler et forskningsprojekt, der er gennemført i Danmark fra oktober 2011 til februar 2012. Projektet havde til formål at undersøge, hvorvidt en potentiel sammenhæng mellem nærhed til vindmøller og selvstændigt forekommende symptomer på konkrete lidelser kan forveksles med personlige reaktioner på andre forekommende miljømæssige påvirkninger i vindmøllernes nærområde.

 

Materialer og metoder

Det geografisk afgrænsede område, hvor studiet blev gennemført, var 6 områder i det åbne land på hver 12 X 12 km. 1120 tilfældigt valgte husstande i disse områder fik tilsendt et struktureret og standardiseret spørgeskema, som en af husstandens voksne beboere over 18 år blev bedt om at besvare på mail. Af de 1120 husstande besvarede 454 spørgeskemaet.

 

Dette skema var ”maskeret” som et studie vedrørende generelle livsbetingelser i landområderne og inkluderede spørgsmål om forskellige miljømæssige påvirkninger (lugt, støj, støv og røg). Skemaet medtog andre kilder til genepåvirkning end vindmøller (trafik, gødskning af marker, fabrikker mv.) og nævnte ikke specifikt ordet ”vind”, ”vindenergi” eller andre kombinationer, hvori ordet ”vind” indgår. Formålet hermed var at undgå, at de medvirkende respondenter ville lade deres svar påvirke af evt. forudindtagethed mod vindmøller.

 

Information om antal og størrelse af eksisterende vindmøller i de 6 områder, der var genstand for undersøgelsen, blev hentet i Stamdataregistret. Alle møller, der havde været i drift mindst 12 måneder 2 år før undersøgelsen blev gennemført, blev inkluderet heri. I alt indgik 219 vindmøller i undersøgelsen. Den gennemsnitlige afstand mellem vindmøller og husstande var 2052 m; den tætteste vindmølle stod 167 m fra husstanden, den fjerneste var 8983 m væk.

 

Resultater

Kun 5 af de 454 medvirkende respondenter nævnte uhjulpet vindmøller som en af de væsentlige ulemper ved at bo på landet. Af de 121 respondenter, der nævnte udendørs støj som en gene, markerede blot 9 vindmøller som støjkilden, mens de øvrige 112 respondenter nævnte andre støjkilder.