Skip to main content
2024

Klimamålet fortoner sig for ny landvind

By 26/05/2024No Comments

Landvind er afgørende for at Danmark når klimamålene i 2030, og kræver en gennemsnitlig udbygning på 487 MW årligt fra nu og til ultimo 2030. En ny optælling fra VidenOmVind viser, at der i 2024 bliver nettilsluttet 54,6 MW, mens tallet for 2025 er 115,5 MW.

I en lige linje fra 2024 til udgangen af 2030 er der brug for 487 MW landvind årligt for at nå det politiske mål om at firedoble af VE på land*. Med de nye tal fra VidenOmVind vil behovet for udbygning blive presset frem i tid, og for at nå målet i 2030 skal der fra 2026-2030 årligt opsættes ca. 650 MW landvind.

Det store behov for landvind står i skærende kontrast til både udbygningen i år og næste år, men også i 2023, hvor der taget flere megawatt landvind ned, end der blev sat op.

Figuren tager ikke højde for nedtagning af vindmøller.


Rundringning til kommuner og opstillere

VidenOmVinds optælling er gennemført blandt såkaldte vindkommuner og opstillere i hele landet. Optællingen viser konkret, at der i 2024 bliver nettilsluttet 12 vindmøller med en kapacitet 54,6 MW. 11 vindmøller á 3,6 MW i Nr. Økse Sø i Jammerbugt Kommune og en enkelt vindmølle på 15 MW ved Nissum Bredning i Lemvig Kommune.

De 11 møller er allerede rejst og nettilsluttet ved Nr. Økse Sø i Jammerbugt Kommune. Det indebar nedtagning af 23 gamle møller. Udbygningen på 54,6 MW er brutto. Da der ventes at blive nedtaget flere ældre vindmøller er der formentlig kun tale om et ganske lille plus i kapaciteten for ny landvind i 2024.

Hvis alt går efter en snor, vil der i Danmark i 2025 blive opstillet 23 vindmøller på land med en kapacitet på 115,5 megawatt. Men det kræver ifølge de adspurgte opstillere, at tidsplanerne holder, at sagerne ikke bliver påklaget med opsættende virkning, og at opstillerne kan rejse møllerne og nettilslutte halvandet år efter, den respektive kommune har givet grønt lys.

At der opstilles mindre i 2024 og 2025 end det gennemsnitlige behov på 487 MW, betyder, at den krævede udbygning skubbes foran og tættere på 2030, se ovenstående graf.

Flere bud på udbygning

I et svar til Folketinget den 15. april har Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (Mod.) oplyst spørger Mona Juul (Kons.), at Energistyrelsen forventer at der er en nettoopstilling på 140 MW i 2024.

VidenOmVind har ikke været i stand til at finde frem til eventuelle aktører, der har planer om at opføre og nettilslutte de ca. 90 MW i 2024, som er forskellen mellem Energistyrelsens bud og VidenOmVinds optælling.

* I forbindelse med målet om at firedoble produktionen af vedvarende energi på land fra 2022 blev et faktaark fremlagt, hvor ambitionen om en firedobling kunne indfries ved en totalkapacitet af 8.200 MW vindmøller og 20.000 MW sol i 2030.