Skip to main content
2022

Konference: Grøn energi & natur – hvordan giver vi plads til begge?

By 20/12/2022No Comments

De fleste danskere ønsker mere grøn energi og mere natur. Men hvordan får vi de to ønsker til at spille bedre sammen? Det spørgsmål vil nogle af landets fremmeste fagfolk på området komme med deres bud på, når Green Power Denmark inviterer til konference i København Zoo, torsdag den 19. januar, 2023. Dagen byder på oplæg om problematikken på både land og hav.

Folketinget har for længst besluttet, at vi i Danmark skal firedoble produktionen af grøn strøm frem mod 2030. Kun på den måde kan vi blive uafhængige af Putins gas og nå de fastsatte klimamål. Men trods de politiske ønsker stoppes der fortsat flere vind- og solprojekter, end der godkendes. Det sker primært med henvisning til natur og miljø.  

– Danmark har vist vejen med grøn energi på havet og på land. Men vi har kun vist vejen, og er langt fra i mål. Derfor inviterer Green Power Denmark de fremmeste fagfolk til en konference i Københavns Zoo om, hvordan vi både får plads til vedvarende energi og natur i den grønne omstilling, siger Kristine van het Erve Grunnet, der er afdelingschef i hav og analyse i  Green Power Denmark.

Siden september 2019 har Nævnenes Hus behandlet 19 klagesager. Alle på nær fem afgørelser kræver eller imødekommer i et eller andet omfang naturhensyn – og enten stopper, hjemviser, ophæver tilladelser, eller forlanger restriktioner på vindmøllernes drift.

– Det er stærkt bekymrende, at lovgivningen i så vid udstrækning blokerer for VE-udbygningen. Derfor glæder jeg mig til en dag, hvor vi kan drøfte, hvordan opstilling af vedvarende energi fremover kan gå hånd i hånd med hensynet til natur og biodiversitet. Det er nødvendigt, at vi finder løsningerne nu, siger Jacob Klivager, der af afdelingschef for Land og Marked i Green Power Denmark.


Hvor trykker skoen?

Er det VE-opstillerne, der ikke er kreative nok til at udvikle projekterne indenfor lovens rammer? Eller er Natura 2000, bilag IV regler og EU-retten ikke indrettet til et samfund, der ønsker at producere sin egen vedvarende energi?

Til at besvare ovenstående spørgsmål får konferencen besøg af blandt andre Birgitte Egelund, professor og formand for Miljø- og Fødevareklagenævnet, Ole Gregor, landinspektør i Aarhus Kommune og suppleant i Planklagenævnet samt Peter Pagh, professor i miljøret ved det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.

Som supplement til forskernes oplæg kommer VE-opstillere og leverer erfaringer og oplevelser fra deres arbejde med konkrete projekter på land og hav, og Henning Bilberg, skovfoged ved HedeDanmark, leverer erfaringer med biodiversiteten fra vindmøller opstillet i ny skov i Danmark.

Øger biodiversiteten

– Solcelleparker øger flora, fauna og genskaber natur. Sådan lyder overskriften til et oplæg på konferencen fra Michael Vater, Better Energy og Sebastian Jonshøj, vicepræsident, Danmarks Naturfredningsforening. Sammen vil de fortælle om, hvordan enge, marsk og sø inkorporeres i en solcellepark. Bæredygtighedsdirektør, Ida Krabek, leverer svar på, hvorfor Ørsted har en ambition om, at havvind skal gavne biodiversiteten, og Liselotte Hohwy Stokholm fra Tænketanken Hav sætter fokus, på hvad ”Nature Inclusive Design” og ”Erstatningsnatur” betyder, når vi skal udbygge vedvarende energi.
Fra Østrig kommer Rainer Raab, leder af EU-forskningsprojektet Life Eurokite. Han præsenterer spritny forskning om de fremherskende dødsårsager til rovfugledød i Europa – med særligt fokus på rød glente og vindmøller. Han løfter sløret for, hvad vi kan vente af ny viden på området.

Dansk forskning på området præsenteres af Ole Therkildsen fra Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet og Marie Hindhede, afdelingschef i Klima- Energi- og Forsyningsministeriet stiller skarp på, hvordan viden om vedvarende energi og natur kan forenes i det danske initiativ COEX-Lab.

Politisk gearskifte?

– At opnå balance mellem klima og natur, vil stille Danmark i en unik position for igen at blive en inspirationskilde for resten af verden, siger Kristine van het Erve Grunnet. Derfor er det vigtigt, at vi alle lægger os i selen for en god dialog, lyder det. Også politikerne.

Green Power Denmark håber, det til konferencen bliver muligt at hilse på den nye miljøminister, så vi kan høre mere om, hvordan et politisk gearskifte skal styrke biodiversitet og øge mængden af vedvarende energi i Danmark?

Skulle der ind imellem oplæggene opstå behov for at opleve naturen i levende live, er der mulighed for dyreoplevelser af den mere eksotiske slags lige udenfor konferencedøren i København Zoo.

Tilmelding til konferencen her.