Skip to main content
2017

Korrektion vedr. påvirkning af flagermus ved det nationale testcenter i Østerild

By 22/06/2017april 14th, 2020No Comments

D. 12/6 2017 udsendte Miljø- og Fødevareministeriet en pressemeddelelse i anledning af en ny undersøgelse fra Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) på Aarhus Universitet. Undersøgelsen beskæftiger sig med den potentielle påvirkning af flagermus og fugle ved Det Nationale Testcenter for Vindmøller i Østerild.

I ministeriets pressemeddelelse kommunikeres, at vindmøllerne ikke har påvirket trækfugle og flagermus. Denne tolkning er ikke helt i overensstemmelse med forskernes udlægning af undersøgelsen, og Naturstyrelsen har beklaget, at man ikke har gengivet resultaterne af undersøgelsen korrekt.

pressemeddelelsen fra Aarhus Universitet konstaterer forskerne, der har gennemført undersøgelsen, at vindmøllerne i testcenteret kun vil have begrænset negativ påvirkning af fuglebestandene i området, mens der er grund til at være mere opmærksom på eventuelle konsekvenser for flagermusene.

Af undersøgelsesrapporten fremgår det, at der ikke blev fundet døde flagermus ved de systematiske eftersøgninger, og at den totale dødelighed af flagermus formentlig vil være lav, selv når testcentret er fuldt udbygget. Når man alligevel ikke kan konkludere, at vindmøllerne kan fritages for påvirkning af flagermus, skyldes det to tilfældige fund af døde flagermus ved den ene af testcentrets syv vindmøller.

Tjek selv forskernes udlægning vedrørende påvirkning af flagermus i undersøgelsesrapporten, side 12-15.