2017

Kulsort fremtid for…kul

By 09/10/2017 maj 9th, 2020 No Comments

Vedvarende energi stod sidste år for to tredjedele af al ny energiproduktion i verden og forventes at vokse med 43 % frem mod 2022. Det svarer til ca. halvdelen af den nuværende globale kapacitet for kul. Vindenergi, og i særlig grad solenergi, driver udviklingen fremad.

Læs mere her om de interessante informationer, der fremgår af den årlige rapport fra det internationale energiagentur, IEA.

//place scripts here