Skip to main content
2017

Kun få borgere klager over vindmøller på land

By 13/12/2017april 21st, 2020No Comments

I 58 pct. af kommunerne er der ingen borgere, der klager over vindmøller på land. I 18 pct. kommer der en enkelt klage, og i 17 pct. mellem to og fire klager om året. Sådan er svarfordelingen i en ny analyse vedrørende klager over landvindmøller i 54 kommuner, som er gennemført af VidenOmVind. Alt i alt svarer det til, at der i 93 pct. af disse kommuner er slet ingen eller kun meget få klager over landvindmøller.

 

Screen Shot 2017 12 12 At 121138

 

Analysen er gennemført i efteråret 2017. Samtlige kommuner, der har opstillet vindmøller, er blevet bedt om at oplyse, hvor mange klager over idriftsatte vindmøller, der er indgivet fra borgerne i hvert af årene 2013-2016. Med deltagelse af 54 kommuner omfatter analysen over to tredjedele af alle kommuner med vindmøller.

 

Screen Shot 2017 12 13 At 075308

 

Resultatet ligger på linje med en tilsvarende undersøgelse, VidenOmVind tidligere har gennemført for årene 2011-2012. Og den flugter fint med den seneste undersøgelse vedrørende vindmøllenaboers konkrete oplevelser af gener fra vindmøller, der er foretaget i 2016. Her angav blot 17 pct., at de oplevede gener ”i høj grad”.

 

Resultatet af den nye analyse overrasker derfor ikke VidenOmVinds sekretariatsleder, Henrik Vinther:
* –    Mange vil måske forvente, at den til tider ret polariserede debat om vindmøller på land afspejler en virkelighed, hvor vindmøllerne opleves som et stort problem. Men med denne analyse dokumenteres det nok en gang, at det ikke er tilfældet. Det svarer nøje til, at vi erfaringsmæssigt ved, at når vindmøllerne er rejst, bliver de en integreret del af nærmiljøet og accepteres af den store majoritet af naboerne.
* –    Fordelingen af klager i de 54 kommuner bekræfter også denne antagelse. Vores opgørelse viser således, at ganske få personer i to kommuner tegner sig for 197 klager af de i alt 370 klager, der er indgivet i samtlige kommuner. Det svarer til 53 pct. af samtlige klager.

 

Læs hele analysen her.