Skip to main content
2021

KV21 – et godt valg for vindmøller

By 21/11/2021No Comments

De fleste lokalpolitikere og borgmestre, der er åbne overfor vindmøller som et muligt værktøj i den grønne omstilling, fik et godt kommunevalg. Det viser en gennemgang, som VidenOmVind har foretaget af de vigtigste vindmøllekommuner i landet.

De borgmestre, der trodser borgerprotester og tillader byggeri af vindmøller, får smæk af vælgerne. Sådan lød det få dage før kommunalvalget i mediet ”Mandag Morgen” med henvisning til ny valgforskning fra Aarhus Universitet. ”Mandag Morgen” skrev, at ”den første vindmølle, som bliver sat op i en valgkreds, i gennemsnit koster borgmesterpartiet 9,5 procentpoint på valgdagen.”

Men hvordan gik det i virkelighedens valg? Hvis man indregner de landspolitiske tendenser med en tilbagegang for S og V på henholdsvis 3,9 og 1,9 pct, så fik vindmøller ikke den indflydelse på kommunevalget, som forskerne havde forudset. Desuden mistede DF, der i mange kommuner er kendt som en markant modstander af vindmøller, 60 pct. af deres mandater.

Derimod fik lokalpolitikere, der som udgangspunkt er åbne overfor vindmøller i deres kommune i mange tilfælde et godt valg ved KV21.

Her følger en gennemgang af kommunevalget i de vigtigste vindmøllekommuner i Danmark:

Vesthimmerland Kommune

Borgmester i Vesthimmerland, Per Bach Laursen (V), er kendt for et positivt syn på vindmøller, og har haft ansvaret for at håndtere nogle af de største og mest komplicerede vindmøllesager i landet. Per Bach Laursen fortsætter på borgmesterposten og fordoblede samtidigt sit personlige stemmetal til næsten 3000 personlige stemmer. Det er halvdelen af det samlede antal V-stemmer og mere end syv gange så mange som nummer to. Trods den landspolitiske tendens gik V frem i Vesthimmerland Kommune med 7,2 pct.

Viborg Kommune

I Viborg går Venstre frem med to mandater til 12 og Ulrik Wilbek (V) forsætter i borgmesterstolen. Det til trods for, at Wilbek i sin periode som borgmester har stemt for flere landvindmølleprojekter – i modsætning til den forudgående K-borgmester og udtalte vindmølleskeptiker Torsten Nielsen, som selv i partiformanden Søren Papes fødeby og med landspolitiske tendenser i ryggen ikke formåede at øge antallet af K-mandater i byrådet.

Tønder Kommune

Borgmester Henrik Frandsen (tidligere V, men nu Tønderlisten), har ikke været afvisende overfor vindmøller på land. Han fik et kanonvalg og opnåede næsten 30 pct. af stemmerne. Resten af partierne gik imidlertid sammen i en bred konstituering, der sikrede Jørgen Popp fra Slesvigsk Parti borgmesterkæden. Jørgen Popp har tidligere udtalt: ”Jeg ser gerne, at vi får en demokratisering af energiproduktionen, som er forankret lokalt. Det skal ikke være en mastodont udefra, som skal diktere noget eller høste gevinsten.” Henrik Frandsen siger til DR, at han er klar til at bryde konstitueringsaftalen, hvis nogen i de kommende dage alligevel skulle pege på ham som borgmester.

Ringkøbing-Skjern Kommune

Trods stor ballade omkring Lem Kær Testcenter med de 280 meter høje vindmøller, fortsætter Hans Østergaard (V) som borgmester med Søren Elbæk (S) som første viceborgmester. Venstre går tilbage, med 1 pct. over landsgennemsnittet, men bevarer antallet af mandater. S afgiver 2 mandater til K og Kristendemokraterne (KD). Stemmesluger Kristian Andersen (KD) bliver anden viceborgmester – også han stemte for Lem Kær projektet. Med 109 MW er Ringkøbing-Skjern den kommune, der har udbygget med mest grøn energi siden det sidste kommunalvalg.

Guldborgsund Kommune

Guldborgsund er undtagelsen, der bekræfter reglen. Simon Hansen (S), der foretrækker solceller frem for vindmøller, blev borgmester efter den vindmøllepositive John Brædder. S går frem med hele 8,2 pct., mens Brædder går tilbage med 11 pct. med Guldborgsundlisten. Simon Hansen (S) har udtalt, at han ikke vil støtte en lovliggørelse af projektet med vindmøller i Vennerslund, der for 3 uger siden blev afvist af Nævnenes Hus.

Morsø Kommune

Vindmølleskeptikeren Hans Einer Bertelsen (V) gik tilbage med 2,3 pct., men opnåede alligevel et absolut flertal i kommunalbestyrelsen og får dermed fire år mere som borgmester. De Konservative, der støttede opstilling af vindmøller på Mors, går frem med to pct.

Hjørring Kommune

Søren Smalbro (V) bliver overraskende ny borgmester efter Arne Boelt (S). Smalbro er mangeårig formand for T&M-udvalget, og har gennem årene – sammen med Boelt og S – håndteret og støttet flere vindmøller i kommunen. Venstre går frem med 5,8 pct, mens S går tilbage med hele 12,6 pct. Smalbro konstituerer sig med K, der gik frem med 4 mandater.

Svendborg Kommune

Borgmester Bo Hansen (S) har om nogen stået op for vindmøller i kommunen. Han og S går frem med et mandat til 11, og Bo Hansen (S) forbliver i borgmesterstolen. V og K der begge har været skeptiske ift. flere vindmøller i kommunen går også frem, mens SF-Svendborg, der officielt har meldt ud at de støtter en vindmølleudbygning, vandt et enkelt mandat. 

Brønderslev Kommune

Venstre blev med 39,9 pct. det klart største parti i byrådet. Valget giver V 12 af byrådets 27 pladser, og Mikael Klitgaard fortsætter som V-borgmester. Klitgård udtrykte modstand mod vindmøller ved Børglum i nabokommunen, men han er som jordejer inhabil i forhold til Energipark Tuekær – det nye store projekt der er bragt i forslag i kommunen.

Lemvig Kommune

Vindmøller har til stadighed været på byrådets dagsorden i Lemvig – også i denne periode. På trods af en tilbagegang på 3,3 pct., fik V et absolut flertal i byrådet og Erik Flyvholm fortsætter som borgmester med 20 års erfaring i rollen. V har i 67 år siddet tungt på borgmesterposten i Lemvig Kommune, og har medvirket til – og stået bag – en stor udbygning med vindenergi.

Sønderborg Kommune

Den kendte landspolitiker Ellen Trane Nørby (V) forsøgte sig som borgmesterkandidat med kritik af kommunens ambitiøse grønne Projekt Zero. Hun gav udtryk for, at vindmølleprojektet nord for Als i Lillebælt kunne erstattes af vindmølleøer på havet. Det gav en fremgang på næsten 10 pct., men lige lidt hjalp det. Socialdemokratiet i Sønderborg bryder landstendensen og forbliver med en fremgang på to pct. kommunens største parti med 43,5 pct. af stemmerne, og den nuværende S-borgmester Erik Lauritzen, der er fortaler for de kystnære møller nord for Als, fortsætter.

Holstebro Kommune

H. C. Østerby (S) har håndteret en del vindmøller på land i sine 12 år som borgmester og vindmøllekapaciteten i Holstebro Kommune er i samme periode tredoblet. Socialdemokratiet får 38,5 pct. af stemmerne – en tilbagegang på 4,5 pct. Konservative, RV og SF går frem. Ifølge H. C. Østerby skyldes tilbagegangen ikke vindmøller men SMS- og minksagen.

Ikast-Brande Kommune

Et enigt byråd vedtog tidligere retningslinjer for opsætning af landmøller i kommunen. Da konkrete projekter kom på bordet, sprang Fælleslisten og det meste af K fra. Herefter kørte V og S flere vindmølleprojekter igennem byrådet. Socialdemokratiet holder skansen. I nærområdet ved Blåhøjprojektet mister V dog 50 pct. af stemmerne. I kommunen som helhed er V´s tab kun på 5 pct. – svarende til vindmølleskeptiske K´s fremgang. Borgmester Ib Lauritsen (V) beholder dog kæden. Til gengæld går møllemodstanderne i Fælleslisten ikke frem.

Mariagerfjord Kommune

Mariagerfjord Kommune har taget sin del af ansvaret med at rejse vindmøller på land, men i november 2020 udtalte borgmester Mogens Jespersen (V): ”Man har set den sidste vindmøllepark i Mariagerfjord Kommune. Der er ingen pladser tilbage til vindmøller i Mariagerfjord Kommune.” Ved KV21 fulgte V landstendensen minus 1,4 pct. – i alt 3,3 procentpoint tilbage. Socialdemokratiet i Mariagerfjord holder skansen og DF mere end halveres. V mister et enkelt mandat, men beholder borgmesterposten.

Lolland Kommune

Borgmester gennem otte år Holger Schou Rasmussen (S) lægger ikke skjul på, at udbygningen med vindmøller på Lolland er et aktiv for kommunen. Han ønsker, at kommunen tager del i den grønne omstilling med tanke på fremtiden – på erhvervsudvikling, job og velfærd. Han opnåede en fremgang på 2,3 pct. og 3.967 personlige stemmer – og fortsætter som borgmester.

Næstved Kommune

Borgmester Carsten Rasmussen (S) foretrækker solceller, men ”vindmøller vil altid være godt for klimaets skyld”, siger han. Han fastholdt S-stemmeandelen, fik næsten 9.000 personlige stemmer og kan føje fire år til de 102 år med S ved magten i Næstved. V-borgmesterkandidaten Kristian Skov-Andersen mener ikke, vindmøller hører til på land. De skal til havs, siger han. Han fik knap 4000 personlige stemmer. Venstre gik samlet tilbage med 6,6 pct.

Thisted Kommune

Borgmester Ulla Vestergaard (S) stod bag kommuneplanen, hvor lokalt medejerskab i nye møller vægter positivt ligesom projekter, der sanerer eksisterende vindmøller med få leveår tilbage. Ulla Vestergaard, fik 3.122 personlige stemmer, hvilket er flere personlige stemmer end de to borgerlige V og K-borgmesterkandidater til sammen. V og K fandt denne gang sammen i konstitueringen. Det var nok til, at borgmesterposten gik til V-kandidaten Niels Jørgen Pedersen med 1116 personlige stemmer.

Jammerbugt Kommune

Borgmesterpartiet Venstre gik på trods af landstendensen kun tilbage med et enkelt mandat. Det sker selv om V i de sidste mange år har bakket op om flere meget store vindmølleprojekter og trods stor ”vindmølleballade” i kommunen. Med tabet af det ene mandat har V ikke længere absolut flertal, men Mogens C. Gade – borgmester siden 2001 – fortsætter efter konstituering med SF, S og DF. Den markante møllemodstander Johnny Solberg er nyt medlem af byrådet. Tidligere på året indgik han forlig i retten med borgmesteren i en sag om æreskrænkende udtalelser på Facebook. Solberg stiller op for K.