Skip to main content
2021

Landdistriktspuljen er åben for ansøgninger

By 26/02/2021No Comments

Der kan nu søges om støtte til udviklingsprojekter i områder, hvor der er mange vindmøller på land. Projekterne skal fremme oplevelser i nærområdet og styrke den lokale sammenhængskraft.

Landdistriktspuljen med 10 mio. kroner er en del af Klimaaftalen fra 2020, og der er åbnet for ansøgninger. Der kan søges om støtte til almennyttige, rekreative, sociale og kulturelle projekter i områder med mange vindmøller, og de skal fremme oplevelser, styrke lokal sammenhængskraft.

Der ydes tilskud til projekter, hvor afstanden til vindmøller på land er mindre end 5 km eller 50 gange møllehøjden. Ansøgningerne vil blive vurderet på en række kriterier, herunder om projektaktiviteterne kommer lokalsamfundet til gode og bygger på et folkeligt engagement.

Landdistriktspuljen administreres af Indenrigs- og Boligministeriet.

Læs mere om tildelingskriterier og vejledning til ansøgning på hjemmesiden livogland.dk.