Skip to main content
2017

Landvind er fortsat billigere end havvind

By 02/01/2017april 14th, 2020No Comments

Vinderpriserne på Kriegers Flak og de kystnære møller er historisk lave, men landvind er fortsat billigst, konstaterer Christian Kjær og Jan Hylleberg
hhv. direktør for Danmarks Vindmølleforening og
adm. direktør i Vindmølleindustrien.

 

Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller har i medierne fejret de historisk lave priser på havvind med at foreslå, at udbygningen med landvind stoppes. Det har fået de to direktører til tasterne for at fastslå, at landvind trods prisfaldet på havvind ”er og vil forblive den billigste energiteknologi, som vi kan etablere i Danmark”.

– Landvind er ikke til at komme udenom, hvis vi skal foretage den mest omkostningseffektive, bæredygtige omstilling af energisystemet hen imod et fossilfrit samfund, skriver de to direktører i et modsvar til LNtK i Altinget.

 

Christian Kjær og Jan Hyllebjerg medgiver, at der er mange tal at holde styr på i energidebatten.

– Af samme grund er det essentielt, at det er de rigtige tal og fakta, der bringes i spil. Derfor er det ærgerligt, at LNtK sammenligner budprisen på havvind med den teoretiske afregningspris, som visse landmøller maksimalt kan opnå under helt specielle vilkår.

– Man sammenligner æbler og pærer, da det naturligvis gør en afgørende forskel om tilskuddet er fast eller variabelt i forhold til markedspriserne og om tilskudsperioden er gennemsnitligt 6-8 år, som det er tilfældet for landvind, eller 11-12 år som i havvindmølleparkernes tilfælde.

 

– Hvis man ønsker at sammenligne havvind med landvind under de gældende regler, bør man sammenligne deres tilskud over hele levetiden (25 år). Gør man det, når man frem til, at landvindmøller er billigere i tilskud per kilowatt-time end havvind, som beregnet af Energistyrelsen for nyligt. Ifølge Energistyrelsens beregninger får havvind mellem 20 og 30 pct. mere i direkte og indirekte tilskud end landvind under de nuværende afregningsregler.

 

Du kan læse hele indlægget fra Christian Kjær og Jan Hyllebjerg på Danmarks Vindmølleforenings hjemmeside her.