Skip to main content
2013

Lokalsamfundet høster mange fordele af vestjysk mølleprojekt

By 15/03/2013april 14th, 2020No Comments

I juni 2012 blev 6 Vestas V112 vindmøller ved Troldhede, der ligger mellem Herning og Skjern, indviet af formanden for Folketingets Klima-og Energiudvalg, Steen Gade.

Med en samlet kapacitet på 18 MW er det et relativt stort projekt, der producerer megen energi og i kraft heraf tilfører lokalsamfundet ret så mange kontante midler. Det mærkes nu i Troldhede og omegn.

I januar blev de særlige VE-midler fra den grønne fond, der tilføres hjemkommunen, når der opstilles vindmøller, uddelt til lokale fore- ninger og organisationer. Topscorer blev Nr. Vium Sports- og Kulturcenter med 600.000 kr. efterfulgt af Troldhede Fjernvarme med 500.000 kr., mens Troldhede Kultur- og Idrætscenter modtog 411.000 kr. Men også Nr. Vium Jagtforening fik andel i midlerne med et beløb på 50.000 kr.

Fastelavnssøndag i februar var det så blevet tid til at uddele de første midler fra selve energiproduktionen på baggrund af de første 6 måneders drift af møllerne. Møllernes Støtteforening, der hvert år får i alt 120.000 kr., uddelte de første 60.000 kr. fordelt i mindre portioner til det lokale plejehjem, en skytteforening samt flere borger- og idrætsforeninger.

13. marts kulminerede pengestrømmen til lokalsamfundet med
tildeling af 505.000 kr. til støtteforeningen for Troldhede Skole – med krav om at pengene skulle anvendes til at indkøbe 130 iPads til skolens elever. Pengene hertil kommer fra afkastet af midlerne i en erhvervsdrivende fond, som de to mølleopstillere har doneret 8 millioner kr. til i forbindelse med salget af mølleandele til private investorer.

Ophavsmand til mølleprojektet i Troldhede er landmand Bertel Jensen, der sammen med sin kollega og nabo Kenn Jensen både har lagt jord til vindmøllerne og stillet dem op. De seks vindmøller ejes i forening af vindmølleopstillerne, lokale borgere og private investorer. De lokale borgere, der har købt andele i møllerne til kostpris efter VE-lovens regler, ejer tilsammen 1,2 mølle.