Skip to main content
2013

Luftforurening bekræfter behovet for flere vindmøller

By 27/06/2013maj 9th, 2020No Comments

Mange for tidlige dødsfald kunne undgås, hvis luften i de danske byer var renere.

 

I den danske debat om vindmøller på land rejser modstandere
af vindmøller ofte spørgsmålet, om vindmøller kan have negativ betydning for de nærmestboendes sundhed.

Uanset at de samlede krav til støjemission er skrappere for vindmøller end for andre støjkilder. Og uanset at Sundhedsstyrelsen, på baggrund af en helt opdateret gennemgang af den eksisterende videnskabelige litteratur, fastholder sin hidtidige vurdering: Der kan ikke konstateres nogen direkte sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbreds- relaterede følgevirkninger.

Den opdaterede gennemgang af den internationale forskningslitteratur er sket i forbindelse med et samråd i Folketingets Sundhedsudvalg d. 25/6 2013.

Den står i skarp kontrast til den tidsmæssigt sammenfaldende offentliggørelse af to vigtige nyheder om luftforurening, der
alene i Danmark årligt medfører skønsmæssigt 3.300 for tidlige dødsfald.

Uafhængig af hinanden bekræfter disse nyheder nemlig, at der er behov for at sætte flere vindmøller op både i Danmark og i andre lande, så den udbredte luftforurening på grund af afbrænding af fossile brændsler kan mindskes. Til gavn for både folkesundheden
og samfundsøkonomien.

 

Læs nyhederne her:

1.

Ifølge en artikel på politiken.dk ligger luftforureningen i
de store danske byer, på grund af partikelforurening, over WHO’s grænseværdier. Det fremgår af en opgørelse fra WHO og gælder både for København, Aarhus og Odense.

Læs mere: http://politiken.dk/udland/ECE1405679/dansk-luftforurening-ligger-over-whos-graensevaerdier/

2.

Ifølge en artikel på dr.dk koster luftforureningen det
danske samfund 28 mia.kr. om året og betyder, at der alene i Hovedstadsregionen sker over 1.500 for tidlige dødsfald hvert år. Det fremgår af en rapport fra CEEH – Center for Miljø og Sundhed.

Læs mere:http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2013/06/24/163745.htm

Hent rapporten her: https://dce.au.dk/udgivelser/vr/nr-51-100/abstracts/nr-64-sundhedseffekter-og-relaterede-eksterne-omkostninger-af-luftforurening-i-koebenhavn/