Skip to main content
Uncategorized

Miljøstyrelsen offentliggør rapporter om PFAS og vingeaffald

By 28/04/2023april 17th, 2024No Comments

Miljøstyrelsen har offentliggjort to rapporter vedr. vindmøller. Den ene rapport indeholder en undersøgelse af PFAS i vinger, den anden er en kortlægning af de mængder vingeaffald, der er på vej. Rapporterne kan læses her. Artikel om rapporterne kan læses her.

I rapporten om PFAS-udvaskning ved udtjente møllevinger i deponi skriver forskerne: 

”De målte niveauer er meget lave, og forfatterne vurderer ikke, at de vil kunne bidrage synligt til den samlede PFAS-udvaskning observeret i perkolat* fra deponeringsanlæg, som generelt er flere størrelsesordener højere.”

En række af de øvrige målinger i rapporten er behæftet med meget stor usikkerhed, og de få steder der er fundet PFAS i lidt større mængde, er det usikkert om kilden til PFAS er selve vingerne (udtjente vinger), eller der er tale om krydskontaminering – altså utilsigtet overførsel fra et stof eller en genstand til et andet.  

Vingeproducenterne oplyser, at PFAS ikke bruges i vinger, som stilles op i Danmark.

* Perkolat er en væske, der dannes, når vand eller nedbør løber gennem et materiale og trækker opløste stoffer ud af det. I miljømæssig sammenhæng refererer perkolat ofte til den væske, der dannes, når regnvand løber gennem en losseplads eller et deponeringsanlæg.