Skip to main content
2020

Når engagementet spærrer for fakta

By 12/05/2020No Comments

15/4/2020

Møllefolk manipulerer. Sådan skrev Claus Graversen her i avisen den 5. april. Herefter fremlagde den passionerede møllemodstander sine egne fakta om vindmøller på land og i særlig grad vindmølleprojektet mellem Fousing og Asp. Men desværre spærrer Claus Graversens store personlige engagement for en retvisende fremstilling af tingenes tilstand.

Når man læser indlægget, får man indtryk af, at der nærmest hersker lovløse tilstande omkring opstilling af vindmøller i Danmark. Må jeg minde om, at vi i Danmark har en meget restriktiv vindmøllelovgivning. En lovgivning der administreres til punkt og prikke af de danske kommuner – herunder Struer Kommune.

 

Claus Graversen er blandt andet utilfreds med, at han ikke kan få oplyst hvor meget isolering i nabohusene, der er indregnet i de regler, der definerer støjniveauet hos naboer til vindmøller i Danmark – og dermed også i Asp og Fousing. Det enkle svar er, at støjreglerne tager højde for en lang række forhold, der har indflydelse på støj fra vindmøller – ikke blot tykkelse på isolering i husene.

 

Hvis Claus Graversen i detaljer vil vide hvilke, kan han med fordel se den selvsamme film fra VidenOmVind, som han i sine gentagne indlæg skyder ned som en utroværdig lobbyvirksomhed. Undertegnede har i al beskedenhed tilrettelagt filmen, og alt der formidles i filmen er godkendt af de fremmeste eksperter i landet. I øvrigt kan jeg anbefale Claus Graversen at se både ”Hvorfor beregner man støjen ved en vindmøllenabo i stedet for at måle den?” og ”Støj i hverdagen”. Begge film kan ses på VidenOmVind.dk

Lydmaal (1)

Men hvad er det for en isolering, Claus Graversen ønsker oplysninger om. Er det Rockwool, hør, papir, flamingo. Er huset bygget af mursten, træ, gasbeton, halm etc. – eller et miks af forskellige byggematerialer? Hvad med vinduerne?

Nej, det enkle svar om vindmøllestøj og isolering af huse, som Claus Graversen kræver, findes ikke. Virkeligheden er mere kompliceret end som så. Derfor anbefalingen om nok en gang at se den filmiske fremstilling med en grundig forklaring.

 

Claus Graversen fremfører også, at Asp by vil være udsat for støj fra vindmøllerne 24/7, fordi det blæser fra nordvest 80 – 90 procent af tiden. Nuvel, et faktatjek hos DMI fortæller, at området omkring Fousing og Asp har vind fra nord og nordvest under 30 procent af tiden.

 

Claus Graversens fremstilling af tingene er endnu en bekræftelse af de kloge ord om, at man kan have sine egne holdninger til tingene, men man kan ikke have sine egne fakta.

Hvis det kan tjene som trøst, så peger undersøgelser fra VidenOmVind på, at utilfredshed med vindmøller primært fremkommer i planlægningsfasen. Når først vindmøllerne er rejst hører det til sjældenhederne, at de danske kommuner modtager klager over dem. Tendensen er, at folk som Claus Graversen har langt nemmere ved at vænne sig til vindmøller, end de tror.

 

Anton Gammelgaard, Sekretariatsleder VidenOmVind

 

Ovenståenbde indlæg blev den 15. april bragt i Dagbladet Holstebro, Folkebladet Lemvig og Dagbladet Struer