Skip to main content
2020

New Energy Outlook: Vi styrer mod en 3,3 graders stigning

By 12/11/2020No Comments

Der skal virkelig turbo på den globale grønne omstilling, hvis de globale temperaturstigninger teoretisk skal kunne begrænses til under 2 °C i dette århundrede. Det fremgår af den nye New Energy Outlook (NEO):

Der regnes med post-covid opsving frem mod 2027 efterfulgt op af et globalt fald i CO2 udledninger på kun 0,7% frem mod 2050. Derfor forventes det, at verden har kurs mod en global opvarmning på 3,3 grader i slutningen af dette århundrede. Skal den globale opvarmning holdes under 2 grader, skal udledninger falde 10 gange hurtigere eller med 6%  om året frem mod 2050 fremgår det af NEO. 1,5 grader målet forudsætter årlige reduktioner på hele 10 %.

Vind- og solcelle-energi vil ifølge New Energy Outlook dække 56% af verdens elforbrug i 2050. I de lande der er kommet længst vil sol- og vind-energi udgøre 70-80%.

Læs mere rapporten her.