Skip to main content
2016

Ny forskning: Den globale opvarmning startede ca. 1830

By 29/08/2016april 14th, 2020No Comments

Hvornår begyndte den globale opvarmning og skyldes de stigende temperaturer på kloden menneskelig aktivitet? Disse to presserende spørgsmål leverer et stort forskerhold fra bl.a. USA, Tyskland, Australien, Storbritanien, Kina og Danmark svaret på i en netop offentliggjort artikel i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Nature. Artiklen omtales i Politiken.

En sejlivet myte har hidtil fremført, at den globale opvarmning tidligst kan være begyndt omkring 1850, og at det er vanskeligt at svare på, hvorvidt vi mennesker har andel i miseren eller ej. Men myten er og bliver en myte, fremgår det af den vindskabelige artikel i Nature.

 

– De data, der ligger til grund for vores undersøgelse, viser nemlig, at starttidspunktet for den globale opvarmning kan sættes til cirka 1830, og hertil kommer, at vi kan vise, at opvarmningen i høj grad skyldes den menneskabte udledning af drivhusgasser – blandt andet CO2 og metan – i forbindelse med industri, landbrug, energiproduktion og trafik, siger professor Marit-Solveig Seidenkranz fra Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet.

 

Og netop sammenstillingen mellem menneskelige aktiviteter og stigende temperaturer er meget vigtig, for den imødegår argumenter om, at de temperaturstigninger vi oplever i disse årtier, nok i vid udstrækning skyldes såkaldt naturlige omstændigheder, som ligger uden for menneskelig kontrol, siger Marit-Solveig Seidenkranz

– Det er lige omvendt, siger hun. – Mennesket har i høj grad ansvaret for problemet, og af samme grund er vi også i stand til at gøre noget, der trækker i den rigtige retning.

 

Forskerne har analyseret årringe fra træer, koraller, aflejringer fra havbunden og iskerneboringer fra Grønland og Antarktis, etc.

– Ved hjælp af prøverne kunne vi gå 500 år tilbage i tiden og havnede dermed i den første del af den såkaldte lille istid mellem 1400-1800 tallet, hvor der i store dele af verden var ekstra kolde vintre.

Harfra kan forskerne konstatere stigende temperaturer. Resultaterne viser, at “den tidligste industrialisering, der opstod især i England, hen mod slutningen af 1700 tallet – ret hurtigt begyndte at give så store mængder menneskeskabt C02 fra afbrænding af fossile brændstoffeer i form af kul, at det havde negative konsekvenser”.

 

Her kan du læse den videnskabelig artikel i Nature.