Skip to main content
2020

Ny gruppe med gamle tal

By 23/10/2020oktober 25th, 2020No Comments

En gruppe mod vindmøller i Svendborg Kommune havde forleden inviteret sig selv til byrådsmøde. Her gik de i rette med politikere for vindmøller. Møllemodstanderen Jørn Andersen fra Skårupøre, henviste til såkaldte ”ekspertudsagn” fra Aalborg Universitet.

Ekspertudsagn?

Men hvad var det for ekspertudsagn, Jørn Andersen fremlagde som den skinbarlige sandhed?

Der er tale om data, som ligger ca. 10 år tilbage. En rapport som på ingen måde kan bruges til at beskrive støjen fra vindmøller anno 2020.

I rapporten forudsagde Ålborg Universitets forskere udviklingen af støjen fra vindmøller. Men disse forudsigelser blev tilbagevist allerede i 2015 af støjeksperten Bo Søndergaard, SWECO. Tilbagevisningen skete i en videnskabelig artikel og med konkrete støjmålinger af over 200 danske vindmøller. Undersøgelsen blev fagligt godkendt af de videnskabelige kolleger.

Kildedata

Bo Søndergårds undersøgelse viser, at støjen fra danske vindmøller ikke udviklede sig ukontrolleret, som påstået af forskerne fra Aalborg Universitet.

Det ses også på de støjniveauer – kaldet kildedata – som vindmøllerne bliver anmeldt med. De er ikke er steget de senere år, og ligger typisk ligger mellem 106 dB(A) og 108 dB(A).

Derudover bliver de fleste vindmølleprojekter kontrolmålt efter opstilling. Er der vindmøller under mistanke for at støje mere end de må, kan kommunen kræve forholdene bragt i orden – alternativt stoppe møllerne.

På kontrolmålingerne kan man se, at de danske vindmøller ikke støjer mere, end de må. Faktisk holder de sig oftest pænt under lovens krav.

Godkendt fakta

Det er nemt at blæse til frygten. Men i sager om vindmøller er det ekstra vigtigt at skelne mellem, hvad der er ens private holdning, og hvad der er underbygget, godkendt fakta. Jeg vil opfordre Jørn Andersen til, at han og møllemodstanderne i området får læst op på lektien og sikrer, at de data de fremlægger, forholder sig til de moderne møller, vi stiller op i dag, og ikke til møller, som for længst er ude af produktion.

Link til den videnskabelige artikel af Bo Søndergaard: Low Frequency Noise from Wind Turbines: Do the Danish Regulations Have Any Impact?