Skip to main content
2021

Ny hjemmeside gør skoleelever klogere på vindenergi

By 12/05/2021No Comments

Danske skoleelever har fået en ny mulighed for at blive klogere på vind og vindmøller. Det er organisationen VidenOmVind, der har udarbejdet det nye undervisningsmateriale og kombinerer det med en opdatering af eksisterende materiale på vindiskolen.dk, der er rettet mod skolebørn fra 5. klasse til og med gymnasiet. Materialet er pr. 1. april 2021 også gjort tilgængeligt på www.materialeplatformen.dk.

Hvor finder vi undervisningsmateriale om vindmøller? Kan vi få svar på vores spørgsmål om vindenergi? Sådan lyder det ofte hos VidenOmVind, når elever i alle aldre ringer for at få svar på spørgsmål til deres projektopgaver.

– Vi har taget konsekvensen af den stigende interesse for vindenergi.  Med vindiskolen.dk vil vi formidle spændende viden om vindmøller, grøn energi og klima. Vi opfordrer elever og lærere til om muligt at tage ud til de lokale møller, så de kan kombinere undervisningen med suset fra de imponerende vindmøller, siger sekretariatsleder Anton Gammelgaard fra VidenOmVind, der er en del af den danske vindmøllebranche.

Engagerende undervisningsmateriale

VidenOmVind har samlet og udarbejdet materialet sammen med lærebogsforfatterne Kim Christiansen, Ole Andersen og Ulla Hjøllund Linderoth. Materialet er designet til at blive brugt ud fra de pædagogiske principper, der undervises efter i folkeskolen og gymnasiet.

– Ambitionen har været at gøre tilgangen til stoffet så konkret som muligt. Samtidig skal det være både relevant, udvikle naturfaglige kompetencer og komme de unge i møde, siger Anton Gammelgaard om vindiskolen.dk, der er opdelt i tre kategorier: ”Vind med Møller, Dr. Vind & Energien og Wiki Wind Power:

  • ”Dr. Vind & Energien” er et helt nyt materiale for 7.-9. klasser. Her behandler Dr. Vind emner som vindmøllen, energisystemet, lagring af energi, vind, elektricitet og klima.

Alle opgaver har en ”Lær-side”, hvor eleven introduceres til emnet, en ”Model-side”, hvor eleven skal udføre et forsøg, opstille en graf over data etc, og endelig en ”Undersøg-side”, hvor eleven sætter sig dybere ind i en detalje ift. det pågældende emne. Materialet kan desuden indgå i fællesfaglige fokusområder om bæredygtig energi på 7.-9.klassetrin.

  • ”Vind med Møller” er målrettet elever i 5. og 6. klasse. I finurlige og farverige illustrationer kan eleverne, sammen med hr. Møller gå på opdagelse i vindmøllen. De kan klikke sig til viden om vindmølletårnet, møllehovedet (nacellen), generatoren og bremserne, mens de undervejs får stillet forskellige opgaver, der passer til deres klassetrin.
  • ”Wiki Wind Power” er for gymnasieelever og nørder. Her præsenteres en dybere viden om vind og vindmøller. Emnekataloget er stort og indeholder vindrelevante emner som mølledesign, elektromagnetisme, energi og effekt, vindhastighed, luftens massefylde, lydstyrke og afstand etc. Materiale er blevet opdateret med elevopgaver og lærervejledning.

Passer til læringsmålene

Vindiskolen.dk er udarbejdet og opdateret med særligt henblik på at imødekomme de officielle videns- og færdighedsmål og en kompetencebaseret tilgang til læring. Det gælder også ”Vind med Møller”, der har eksisteret i en årrække, men nu er blevet opdateret og tilføjet nye problembaserede opgaver og ny lærervejledning.

– Materialet imødekommer opfordringen i læseplanen for natur/teknologi om at gennemføre mindst ét særligt tilrettelagt problembaseret forløb på henholdsvis 5. og 6. klassetrin. Her skal eleverne belyse en problemstilling gennem undersøgelser og brug af modeller. Alle opgaver tager afsæt i de naturfaglige kompetenceområder og kan bidrage til at udvikle elevernes naturfaglige kompetence, fortæller Ulla Hjøllund Linderoth fra Naturfagskonsulenten, der er tilknyttet projektet.

For folkeskolens ældste klasser og ungdomsuddannelserne handler det f.eks. om ”Bæredygtig energiforsyning på lokalt, nationalt og globalt plan” med fokus på ”Energiomsætning samt produktion og teknologi”.

Fos udskoling og gymnasiet er der tillige fokus på, hvad der mere specifikt får en vindmølle til at snurre og producere grøn energi. Her er der opgaver i matematik og fysik/kemi. Endelig kan eleverne blive klogere på aktuelle emner som konkrete energianlæg og deres funktion i det vedvarende energisystem. 

Materialet på ”Vind i Skolen” vil løbende blive udviklet og tilpasset teknologiens udvikling. Materialet kan tilgås på www.vindiskolen.dk