Skip to main content
2016

Ny måling: Nej til vindmøller i skovene

By 21/11/2016april 14th, 2020No Comments

Regeringen ønsker at ændre skovloven, så kommunerne får mulighed for at sætte vindmøller op i fredskov. Men nu siger en ny meningsmåling, som Norstats har foretaget for Altinget, at danskerne er meget skeptiske mod forslaget. I målingen siger 21 %, at det er en god idé, mens 57% synes det er en dårlig idé. 22% ved ikke.

I undersøgelsen deltager 1000 svarpersoner i et repræsentativt udsnit af befolkningen over 18 år.

 

Regeringens forslag om at tillade opsætning af vindmøller ønsker også på forsøgsbasis, at gøre det muligt, at bygge skovbørnehaver i skovene, herunder tillade byggeri af institutioner til f.eks. veteraner og andre friluftsanlæg.

Begrundelsen fra miljøminister Esben Lunde Larsen er, at regeringen ønsker, at flere skal komme ud i skovene.

 

Nåleskovsplantager

Tanken er, at vindmøllerne primært skal opføres i nåleskovsplantager, der vurderes til ikke at have de store naturværdier, og det skal ske, ”fordi vi både skal tage hensyn til mennesker og til de forpligtelser, vi har inden for vedvarende energi”, siger Esben Lunde Larsen.

Ifølge Jyllands-Posten så ønsker mijøministeren at lave projekter 20-30 steder i landet. Bl.a. ved Ikast, hvor der skal rejses 200 meter høje vindmøller i en granplantage.

 

Ikke en overraskelse

Altinget har i forbindelse med offentliggørelsen af undersøgelsen talt med præsident i Danmarks Naturfredningsforening Ella Maria Bisschop-Larsen. Resultatet af målingen kommer ikke som en overraskelse for hende:

”Det er danskernes yndlingsnatur, hvor de kommer for at få fred og ro. Går man under vindmøller, der blinker og larmer, er det ikke noget, man kan abstrahere fra. Så kan det godt være, at svampe, larver og insekter kan leve under dem, men den rekreative værdi er næsten lig nul,” siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Hun opfordrer i stedet regeringen til at rette blikket mod landbrugsarealer, før de kigger mod skovene.

 

Screen Shot 2016 11 21 At 103701 AM