Skip to main content
2016

Ny rapport: Danske vindmøller når sit maksimale støjniveau ved 6-8 m/s

By 18/05/2016april 14th, 2020No Comments

I debatten om opstilling af vindmøller på land indgår støj som et af de vigtigste temaer. Efter de danske regler måles støjen fra en vindmølle ved henholdsvis 6 og 8 m/s, og derfor hævder modstandere af vindmøller, at reglerne er værdiløse, fordi vindmøllerne så blot kan støje mere ved andre vindhastigheder.

 

På den baggrund har Miljøstyrelsen bedt den rådgivende ingeniørvirksomhed DELTA om at foretage en analyse af et stort antal målinger ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s. Analysen er netop blevet offentliggjort i rapporten ”Miljøprojekt nr. 1852, 2016”.

 

Overordnet set viser undersøgelsen, at kildestyrken stiger med vindhastigheden op til omkring 7 m/s, hvorefter kurven knækker, og kildestyrken er tilnærmelsesvis konstant ved højere vindhastigheder.

 

Datagrundlaget for analysen er 143 målinger på 102 forskellige vindmøller i perioden primo 2010 til medio 2015, og fokus har været på nyere pitch-regulerede vindmøller, som i dag typisk opstilles i Danmark. Både støjen i ”det almindelige frekvensområde” og den lavfrekvente støj er blevet analyseret.

 

Læs rapporten ”Støj fra store, nyere danske vindmøller som funktion af vindhastigheden” her.