Skip to main content
2015

Ny rapport: Elforsyningssikkerheden i DK er høj

By 31/08/2015april 22nd, 2020No Comments

Danske elforbrugere kan sove roligt. Elforsyningssikkerheden herhjemme er i dag 99,99 pct., svarende til, at en forbruger ikke har el i omkring 40 minutter om året. Men det danske elsystem er under hastig forandring. Energistyrelsen har i samarbejde med centrale aktører fra energisektoren vurderet, hvordan udbygningen med vedvarende energi og flere kabelforbindelser til udlandet vil påvirke elsystemet i de kommende år.

 

Ifølge rapporten vil det danske elsystems afhængighed af udlandet vil blive større i fremtiden. Det bliver derfor af stigende betydning at sikre, at overføringskapaciteten i udlandsforbindelserne er tilgængelige. Energistyrelsens beregninger indikerer, at tidsforskydningerne mellem de forskellige nabolande i elforbrug, vindkraftproduktion og solcelleproduktion giver mulighed for i betydeligt omfang at ”dele forsyningssikkerhed”.

 

Samtidig viser analysen, at de eksisterende vindmøller, og den vindkraft, der er aftalt i energiaftalen fra 2012, bidrager væsentligt til effekttilstrækkeligheden i prognoserne for 2025. Yderligere vindkraft vil have en mere beskeden, positiv effekt på elforsyningssikkerheden.

 

Rapporten kommer med 10 anbefalinger, der skaber rammerne for en mere regional tilgang til udvikling af analyser for elforsyningssikkerhed i Danmark.

 

Læs hele rapporten her.