Skip to main content
2016

Ny undersøgelse: Danskerne ønsker, at vi gør mere for klimaet

By 31/10/2016april 14th, 2020No Comments

Danskerne er bekymrede for klimaændringerne, og et stort flertal ønsker, at der bliver gjort mere for at tage hånd om de mange udfordringer på klimaområdet. Det fremgår af en artikel fra WWF Verdensnaturfonden. I artiklen refereres til en ny undersøgelse, som analyseinstituttet Epinion har lavet for Det Økologiske Råd, WWF Verdensnaturfonden, Greenpeace og Danmarks Naturfredningsforening.

Ifølge undersøgelsen så mener hele 82 procent af de adspurgte i høj eller nogen grad, at en grøn omstilling er ”nødvendig for kommende generationers muligheder for et godt liv”.

 

65 % ønsker, at danske politikere skal gøre det lettere for befolkningen at nedsætte den klimabelastning, som er forbundet med det personlige forbrug. Kun 15 % er uenige. Og knap halvdelen er over de seneste fem år blevet mere optaget af at mindske klimabelastningen igennem egne indkøbs- og forbrugsvaner.

 

Derudover så tilkendegives det, at en indsats gerne må koste på kort sigt, hvis den samfundsmæssige gevinst kommer senere.

 

Læs hele artiklen fra WWF Verdensnaturfonden her.