Skip to main content
2016

Ny undersøgelse: Husejere kompenseres for værditab fra vindmøller

By 24/06/2016april 22nd, 2020No Comments

Værditabsafgørelser fra taksationsmyndighederne tildeler i gennemsnit vindmøllenaboer en erstatning på ca. 10 % af ejendomsværdien. Nu viser en ny undersøgelse, at dette er dækkende for naboernes reelle tab.

 

Undersøgelsen er gennemført for Energistyrelsen af COWI sammen med forskere fra Københavns Universitet. Ved hjælp af en række modeller og en meget stor mængde data viser undersøgelsen, hvordan huspriser påvirkes af lokale vindmøller. Undersøgelsen viser endda, at de erstatninger, der tildeles husejere via værditabsordningen, generelt ligger højere end analysens gennemsnitlige værditab. Dette kan dog skyldes, at taksationsmyndigheden primært modtager sager, hvor værditabet er større end gennemsnittet, lyder forklaringen i analysen.

 

Analysen er en af de største i verden på dette område og benytter den såkaldte husprismetode, hvor der tages udgangspunkt i, at mange forskellige faktorer har betydning for husprisen, fx husets størrelse og alder og så selvfølgelig husets beliggenhed, herunder nærheden til vindmøller. Effekterne af nærhed til vindmøller inkluderer det visuelle indtryk og støj oplevet fra den enkelte bolig, og rapporten har modelleret den isolerede effekt af nærhed til vindmøller på boligernes pris.

 

Husprismetoden baserer sig på en række statistiske modeller, der belyser sammenhængen mellem vindmøller og huspriser for næsten 70.000 helårshuse, mere end 18.000 sommerhuse og over 3.500 vindmøller i perioden fra 2008 til 2015. Der er trukket på en række detaljerede registre vedrørende de undersøgte boligers fysiske forhold og beliggenhed i forhold til landskab og vindmøller. Herudover er der i forbindelse med gennemførelsen af analysen blevet indhentet en række oplysninger om taksationsmyndighedernes afgørelser.

 

Læs hovedpunker og konklusioner af analysen

 

Læs forfatternes forklaring på, at der er forskel på værditabserstatninger i afgørelser fra taksationsmyndighederne og de modellerede erstatninger i analysen

 

Læs hele rapporten “Analyse af vindmøllers påvirkning på priser på beboelsesejendomme”.