Skip to main content
2020

VE-bonus forhøjes fra årsskiftet

By 25/11/2020No Comments

VE-bonusordningen for naboer til vindmøller indenfor 4-8 x møllehøjde forhøjes pr. 1. januar 2021. De nye regler er lige nu i høring. I visse medier fremgår det, at beløbet hæves fra 5.000 til 6.500 kr. Det er ikke en hel korrekt udlægning. Nedenfor kan du læse, hvad ændringen mere konkret går ud på:

Andelen hæves

Som nabo indenfor 4-8 x møllehøjde fik man tidligere tildelt hvad der svarede til en andel på 5 kW af møllens produktion. Det har i Energistyrelsens beregninger svaret til ca. 5000 kr.

Andelen på de 5 kW er nu hævet til 6,5 kW. Beløbet, der udbetales, vil afhænge af produktionen samt elprisen på den producerede strøm. Bonussen vil således være højere i gode vind-år, og/eller når elprisen er høj.

Det økonomiske niveau for den nye sats forventes at være i omegnen af ca. 6.500 kr. pr. bolig pr. år for naboer til landvindmøller.

Bonussen udbetales en gang om året. Den skal udbetales senest 1. maj for det foregående kalenderår. Dog opgøres bonussen på månedsbasis. Den elpris som vindmølleejeren har modtaget anvendes til udregningen af bonussen.

Loft over bonussen på 1,5 pct.

Der er loft over, hvor stor en andel vindmølleejeren kan udbetale i VE-bonus. Dette er ikke ændret med den nye aftale. Loftet betyder, at vindmølleejeren er sikret mod at skulle udbetale en uforholdsmæssig stor andel af sin produktion. Samlet set må VE-bonussen ikke overstige 1,5 pct. af den samlede kapacitet.

Hvis man har et projekt på 10 MW, så kan man med andre ord maksimalt udbetale 150 kW i VE-bonus. For et 10 MW projekt vil gælde, at hvis der er mere end 23 husstande i nærheden af projektet, træder loftet i kraft. Hvis det sker, reduceres VE-bonussens niveau forholdsmæssigt for alle husstande, således at man ligger på loftet på 1,5 pct. I praksis betyder det, at VE-bonussen baseres på produktionen fra en mindre kapacitet end de 6,5 kW, således at det samlet set ikke overstiger 1,5 pct.  Hvis der i føromtalte eksempel ligger 28 huse nær vindmøllerne, vil bonussen blive reduceret til svarende til produktionen fra 5,4 kW.

Egenproducenter
Egenproducenter skal også udbetale VE-bonus til naboerne, selvom enten hele eller en del af produktionen ikke er leveret til nettet. Her bruges der i stedet for den reelle afregningspris den gennemsnitlige spotpris i det relevante prisområde.