Skip to main content
2022

Ny videnskabelig undersøgelse: Rød glente er truet, men ikke på grund af vindmøller

By 10/05/2022oktober 30th, 2022No Comments

– At røde glenter dør på grund af vindmøller, er en ekstrem sjælden begivenhed, virkelig ekstrem sjælden. Ordene kommer fra ingen ringere end den tyske videnskabsmand dr. Rainer Rabb. Han er ledende forsker på Life Eurokite, et stort EU-forskningsprojekt, der har fokus på menneskeskabte drab på rovfugle – herunder rød glente, hvis primære udbredelsesområde netop er Tyskland.

Dr. Rabb udtalte sig i et længere nyhedsindslag på den tyske tv-kanal ZDF. Her løftede han sløret for nogle af de forskningsresultater fra Life Eurokite, som offentliggøres sidst på året. Indslaget handlede om, at røde glenter i Tyskland er årsag til, at en lang række vindmølleprojekter afvises. Vindmøller dræber røde glenter, påstås det med henvisning til 18 år gamle data. Men er det korrekt? Det spørgsmål stillede nyhedsindslaget, der er fremlagt på Life Eurokites egen hjemmeside. Svaret fra dr. Rabb peger på, at der skal kigges andre steder hen end vindmøller, hvis man skal finde de sande trusler mod den røde glente i Europa.

Der er ca. 30.000 røde glenter i Tyskland. Herhjemme er der i henhold til 2021 optællingen 439 individer.

 

Forskerne udstyrede et stort antal røde glenter med GPS-sendere for at fastslå årsagen til dødsfald. Efterfølgende sporede og undersøgte man 556 døde røde glenter og fandt dødsårsagen i 426 tilfælde.

– Den mest almindelige menneskeskabte dødsårsag er gift, forklarer dr. Raab til ZDF. Den røde glente er nemlig ådselsæder og spiser døde rotter eller mus. Det kan dog også skyldes forgiftet lokkemad. I  flere lande anses den røde glente nemlig for en fugl, der dræber mindre fugle, der anses som en delikatesse og derfor indfanges i net, fortæller han.

En syvendeplads

Af andre menneskeskabte årsager til glentedød anfører dr. Rabb i prioriteret rækkefølge, trafik, el-ledninger, ulovlig jagt og sammenstød med tog. Vindmøller som dødsårsag anføres først på en syvendeplads som dokumenteret dødsårsag. Men dr. Rabb understreger, at vindmøller ikke er en trussel mod bestanden af røde glenter.

Life Eurokite beskriver i øvrigt historien om den røde glente som en bemærkelsesværdig succeshistorie. I Tyskland har antallet af ynglende røde glenter udviklet sig positivt alt imens knap 30.000 vindmøller er blevet sat op. Den røde glente er tilmed på det seneste opgraderet til “mindst bekymring”, som er den bedste kategori på listen over truede arter på IUCN’s internationale rødliste.

Herhjemme har Dansk Ornitologisk Forening optalt antallet af røde glenter til 439 –  mere end en fordobling af bestanden gennem de seneste fem år.

Nyt svar

Ligesom i Tyskland stopper røde glenter også vindmølleprojekter i Danmark. Senest har Miljøministeriet anbefalet at droppe vindmøller ved Broholm i Svendborg Kommune på grund af røde glenter i nabolaget. Flere vindmølleprojekter er i øjeblikket på stand by af samme årsag.

Dansk Ornitologisk Forening har tidligere henvist til en tysk undersøgelse fra Brandenburg, hvor man fra 2001 til 2009 fandt 162 døde glenter ved vindmøller. Således hed det i foreningens blad Fugle & Natur i 2012: ”Vindmøllerne er dermed den primære årsag til dødsfald blandt ynglende røde glenter i Tyskland.”

Med de nye videnskabelige data fra Life Eurokite stilles der som sådan ikke spørgsmålstegn ved antallet af døde røde glenter fundet ved vindmøller i diverse undersøgelser. Men der gives svar på, hvad den sandsynlige dødsårsag er – og den skyldes med stor sandsynlighed forgiftning eller andre forhold, som ikke har med vindmøller at gøre.

Ny viden

En førende dansk ekspert på området siger til VidenOmVind, at resultaterne fra Life Eurokite bør blive anset som ny viden. Naturligvis fulgt op af de fagfælle-bedømte videnskabelige artikler, der er stillet i udsigt fra sidst på året. Ny viden betragtes under normale omstændigheder som fakta i forhold til data af ældre data. De videnskabelige rapporter om glenter og vindmøller, der som oftest henvises til i danske sammenhænge, er tyske og fra 2004 og 2006.

Derudover er det store spørgsmål, hvorvidt den nye viden om de primære menneskeskabte dødsårsager for rød glente kan overføres til andre rovfugle, som i samme grad stopper vindmølleprojekter – ikke bare i Danmark, men i resten af Europa.