Skip to main content
2015

Nye afgørelser om værditab

By 05/10/2015april 22nd, 2020No Comments

Ved årsskiftet 13/14 kom der nye regler for, hvordan vindmøllenaboers eventuelle værditab skal vurderes. De nye regler indskrænker opgørelsen af et værditab til selve beboelsesejendommen, hvor det tidligere var hele ejendommen med alle omkringliggende jorder og eventuelle erhvervsaktiviteter, der indgik i vurderingen.

 

De nye regler har betydet, at taksationsmyndighedens vurdering af værditab har ændret sig en smule. Det fremgår af et notat fra Danmarks Vindmølleforening, der opgør gennemsnitsbeløbet for udbetaling af erstatning efter de nye regler til mindre end 100.000 kr.  Før lå gennemsnittet på ca. 113.000 kr.

 

Og så ser det ud til, at færre ansøgninger om værditab er blevet afvist med de nye regler. Som hidtil sker det dog kun sjældent, at Taksationsmyndigheden tilkender et værditab, hvis ejendommen befinder sig mere end omkring 800-900 meter fra nærmeste vindmølle.

 

Du kan læse hele notatet ”Nye afgørelser om værditab” fra Danmarks Vindmølleforening her.