Skip to main content
2018

Nye forskningsresultater vedrørende sociale konsekvenser af VE-anlæg

By 06/02/2018maj 9th, 2020No Comments

Forskningsprojektet ”VVM Plus” gennemføres af Det Danske Center for Miljøvurdering (DCEA), Institut for Planlægning ved Aalborg Universitet, i partnerskab med DTU Vindenergi  og Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi. Projektet, der er afsluttet med udgangen af 2017, støttes af Energinet.dk’s program for grøn omstilling af elnettet, ForskEl.

 

Formålet er gennem målrettet forskning at producere viden om sociale konsekvenser af anlæg for vedvarende energi (VE) med særligt fokus på, hvad håndteringen af sociale aspekter i planlægningsfasen betyder for lokalsamfundets holdning til nye VE-anlæg. Med baggrund i denne viden vil projektet udvikle en vejledning til, hvordan sociale konsekvenser kan belyses og håndteres konstruktivt som led i den miljøvurdering (VVM), som typisk indgår i planlægningen.

 

Blandt de rapporter, som er et resultat af projektet, er der især to, hvor aktører i den kommunale planlægningsproces kan hente inspiration til egen praksis. Det er:

 

 

Læs uddybende om projektet her.