Skip to main content
2018

Nye vilkår ændrer grundlaget for opstilling af landvindmøller

By 30/06/2018april 13th, 2020No Comments

Energiaftalen af 29/6 indvarsler en ny epoke for landvind i Danmark.

 

29/6 indgik samtlige partier i Folketinget et nyt energiforlig, der ændrer på vilkårene for at opstille vindmøller på land fra 2020. Blandt de vigtigste indholdselementer er følgende:

 

  • Der afsættes 4,2 mia. kr. (i 2018-priser) til teknologineutrale udbud af solceller, landvind, kystnær havvind samt bølge- og vandkraft i perioden 2020-2024. Landvind skal med andre ord konkurrere mod andre energiformer, og størrelsen af pristilskuddet pr. kWh afhænger af de afgivne bud.
  • Antallet af landvindmøller skal reduceres betydeligt til fordel for at prioritere vindproduktion på havet. Konkret skal antallet af landmøller reduceres fra de nuværende ca. 4.300 til et loft på 1.850 i 2030.
  • Der foretages et eftersyn af afstandskravet, der p.t. er på 4 x møllens totalhøjde til nærmeste beboelse. Dette sker med henblik på at vurdere, om minimumsafstanden skal være større.
  • Der indføres en salgsoptionsordning for de lodsejere, der i særlig grad berøres, når der opstilles nye vindmøller. Intentionen er, at lodsejeren skal kunne sælge sin ejendom, hvis han/eller hun foretrækker dette frem for at blive nabo til vindmøllerne. Konkretiseringen af denne bestemmelse udestår.
  • Der foretages et eftersyn af køberetsordningen med henblik på at sikre, at den er robust overfor en fremtidig udvikling med større møller.
  • Der indføres en grøn ordning til at understøtte kommunernes incitamenter for at fremme vedvarende energi. Energistyrelsen vil sammen med branchen udarbejde et oplæg til en fondskonstruktion, der kan skabe kommunale incitamenter for øget VE-udbygning, og denne konstruktion forelægges aftalekredsen.

 

Energiaftalen kan læses her.