Skip to main content
2023

Nyt EU-direktiv skal fremskynde tilladelser til VE

By 07/08/2023december 19th, 2023No Comments

De europæiske institutioner er blevet enige om en revideret tekst til EU-direktivet om vedvarende energi RED (Renewable Energy Directive – REDIII). Direktivet skal hjælpe med at fremskynde tilladelsen til nye VE-projekter – herunder repowering. WindEurope skriver, at de nye regler hurtigst muligt i løbet af næste år skal implementeres af medlemsstaterne i national lovgivning.

REDIII blev vedtaget af EU-parlamentet den 12. sept. 2023 og forventes implementeret i dansk lov til foråret 2024.

Her gives et uddrag pressemeddelelsen fra WindEurope vedr. de nye regler, der skal implementeres:

Den reviderede REDIII indeholder mange nye aspekter, der vil fremskynde tilladelsen og hjælpe med at nå de fastsatte mål. Det giver således vedvarende energi status af ”altoverskyggende offentlig interesse”, hvilket f.eks. kan tages i brug, når projekter bliver forsøgt stoppet ad juridisk vej.

RED definerer klart hvilke tilladelser, der skal gives inden for en 1-årig frist: områder/projekter udpeget af stat eller kommuner som særlige ”renewables energy acceleration areas” (en dansk definition af dette begreb udestår). Af direktivet fremgår det desuden, at for områder / projekter udenfor statslig eller kommunal særligt udpegede områder gælder en 2-årig frist for udstedelse af tilladelser.

Mht. biodiversitet så er udviklere nu nødt til at tage hele populationen af ​​en art i betragtning i stedet for primært at fokusere på enkelt individer.

Implementering af EU-reglerne er nu kritisk, skriver WindEurope. Det fremgår, at flere regeringer allerede er begyndt at anvende de nye accelerationsforanstaltninger i praksis. Andre lande vil følge efter med reviderede nationale energi- og klimaplaner frem mod 2030. Det gælder dog ikke kun på nationalt plan. Regeringerne skal sikre, at regional og lokal praksis også afspejles i den nye lovgivning. Det er der, hovedparten af ​​godkendelserne finder sted, konstateres det.

Tyskland nævnes som et godt eksempel på et land, der allerede har inddraget de nye regler. De begynder at bygge 10 GW ny vindenergi hvert år fra 2025. Det ville ikke have været muligt under de gamle regler. De nye regler har således allerede låst op for nye vindenergiprojekter i Tyskland. Projekter som ellers ville have siddet fast i det juridiske system – potentielt i årevis. Nye udstedte tilladelser i årets første kvartal var 61 pct. højere end sidste år.

REDIII giver også EU-regeringerne mandat til at digitalisere deres procedurer inden for to år. Men regler er ikke nok – regeringer har brug for værktøjerne til at digitalisere. WindEurope har derfor arbejdet sammen med Amazon Web Services og Accenture for at udvikle et værktøj, der kan hjælpe offentlig administration med at strømline ansøgningsprocessen.

WindEuropes direktør for Advocacy & Messaging, Viktoriya Kerelska, siger: “Den reviderede tekst i EU’s REDIII-direktiv giver nye fantastiske muligheder for en hurtigere tilladelse. Det er vigtigt, at disse regler bliver anvendt af medlemsstaterne hurtigst muligt. Og det er afgørende, at ministerier og kommuner alle tilpasses disse nye principper for at fremskynde udbygningen af ​​VE.

Om det vedtagne EU-direktiv – leveret af “Nyheder fra Europa-Parlamentet. Læs her.

Hele pressemeddelelsen fra WindEurope kan læses her.

Læs REDIII her.