Skip to main content
2015

Ørne og hjorte trives ved Det Nationale Testcenter for Store Vindmøller

By 11/09/2015april 14th, 2020No Comments

Vildtet og fuglene, ja selv havørne ser ud til at trives i bedste velgående omkring Det Nationale Testcenter for Store Vindmøller i Østerild i Thy.

 

Jagtmagasinet ”Jæger” kunne forleden fortælle, at et havørnepar gennem nogle år har opbygget en meterstor rede i en høj skovfyr i plantagen tæt på Det Nationale Testcenter for Store Vindmøller i Østerild.

Ørneparret havde indtil i år ikke haft held med at få unger i reden, men i juli måned kunne det konstateres, at ørneparret var i fuld gang med at fodre deres første to unger.

 

Første gang

Projektleder Claus Rasmussen, Naturstyrelsen Thy fortæller til Jæger: ”Det er første gang, vi ser ynglende havørne i Thy, og ørneparret har valgt at placere reden nær ved det nationale testcenter for vindmøller i Østerild. Tilsyneladende er havørnene helt upåvirkede af vindmøller, anlægsarbejder og de mange besøgende i testcentret”.

Claus Rasmussen fortæller, at reden ligger i et svært tilgængeligt område, så ørneparret har den nødvendige ro, og det har ikke været nødvendigt at afspærre området.

– Her i Naturstyrelsen Thy er vi lidt stolte af, at ørneparret har valgt sig at slå sig ned i Østerild Plantage, siger projektleder Claus Rasmussen, Naturstyrelsen Thy.

 

Kronvildt

Det er ikke kun havørnene, der trives omkring de store vindmøller. Hjortevildtoversigten for 2015 melder også om fremskridt for bestanden i området omkring det nationale testcenter.

I årets Hjortevildtoversigt noterer de, at der i området sydvest for Hanstholmreservatet meldes om tilbagegang i bestanden af kronvildt. Derimod opleves der en fremgang i bestanden nordøst for reservatet, hvor Det Nationale Testcenter for Store Vindmøller ligger.

Hvorvidt fremgangen i bestanden skyldes, at kronvildtet finder det jagtfrie område ved testcentret i Østerild mere attraktivt, eller det har andre årsager, vides ikke.