Skip to main content
2023

Program for Info & Partnermøde, 30/11, 2023

By 27/10/2023november 1st, 2023No Comments

 

VidenOmVinds partnere inviteres hermed til Info & Partnermøde, torsdag den 30. november, 2023.

Mødet afholdes i ”Inspektørens mødelokale” i Fængslet i Horsens ifm. Wind Energy Denmark konferencen samme sted.

VidenOmVind er vært for en frokost ifm. mødet. Tilmelding til partnermødet sker ved at sende mail med navn og virksomhed til ang@videnomvind.dk senest den 20 november.

Ved ankomst til Fængslet i Horsens: Meld dig receptionen og få anvist hvordan du finder frem til mødelokalet.

Program for Partnermødet 2023: 

12.00 – 12.30             Frokost med Jan Hylleberg: Aktuel politisk status

– og en politisk indflyvning til det nye år – med spørgsmål / debat.


12.30 – 13.00             EU’s VE-direktiv i dansk udgave

RED III / EU’s VE-direktiv er et ambitiøst udspil. Men hvordan kan det – set i lyset af tidligere implementeringer – komme til at se ud i en dk-version. Michael Tophøj Søreensen fra Institut for Bæredygtighed og Planlægning på Aalborg Universitet kommer med sit bud. Han svarer også på, hvad indskrivningen af ”klima” i Planloven reelt betyder.   


13.00 – 13.40             Store batterier til balancering af elnettet

Er store batterier en løsning som reservekapacitet? Ja, det mener Klaus Winther, Systemansvarlig, Energinet. Han forklarer hvorfor. Hvordan får vi sat skub i sagen? 

Vi hører vi også om Energinets planer for udbygning af nettet på kort og lang sigt?


13.40 – 14.10            VidenOmVind: Status på vindmølledebatten

– kort beretning og budget vedr. 2023 / 2024 ved Anton Gammelgaard.


14.10 – 14.30             Introduktion til ”EasyPermits” – et digitalt værktøj for VE-onshoreprojekter i proces. Ved Anton Gammelgaard og Miriam Buustra, Accenture.