Skip to main content
2022

Overgaard 2 møllernes bidrag til klimakampen og uafhængighed af Putins gas

By 04/04/2022No Comments

Skoleelever kan nu blive klogere på, hvor meget de 10 nye vindmøller på Overgaard 2 bidrager til indsatsen mod klimaforandringerne og uafhængigheden af Putins gas. Wind Estate fra Randers, der står bag møllerne, er gået i luften med en undervisningsside, der med livedata af møllernes produktion formidler, hvor mange husstande vindmøllerne leverer strøm til, og hvor meget CO2 møllerne fortrænger.

Det er vigtige og interessante svar om Overgaard 2 møllerne, som den nye undervisningsside formidler. Ud fra livedata præsenteres vi for, hvor meget møllerne producerer her-og-nu, enkeltvis og samlet, ligesom vi får præcis information om, hvor mange husstande møllerne har leveret strøm til det seneste døgn – eller de sidste 30 dage. Det fortæller Peter Dueholm Theilgaard fra Wind Estate.

Undervisningssiden giver også information om, hvor mange ton CO2, møllerne fortrænger i forhold til, hvis møllerne skulle erstattes af et fossilt kraftværk. Den sparede mængde af CO2 er ydermere sat i forhold til den samlede mængde af CO2, som hele Randers Kommune udleder. I skrivende stund – mandag morgen den 4. april – har de 10 møller på Overgaard 2 i det forudgående døgn produceret 48.495 husstandes daglige forbrug af strøm og fortrængt 464,4 ton CO2 – svarende til en fortrængning på 28 pct. af Randers Kommunes daglige udledning af CO2.

Elevopgaver

– Med undervisningssiden kan skoleeleverne ved selvsyn konstatere, hvor meget møllerne bidrager til den grønne omstilling. De bliver også præsenteret for elveopgaver om energi og klima med afsæt i de tilgængelige data, lyder det fra Peter Dueholm Theilgaard.

Naturfagskonsulent Ulla Hjøllund Linderoth har i samarbejde med VidenOmVind for klassetrinnene 5.- 6. og 7.- 9. udarbejdet målrettede elevopgaver og lærervejledning.

Man kan naturligvis også tage med skolen på udflugt til møllerne, og løse sine opgaver på mobilen til suset fra vingerne.  

– Det er en hel særlig oplevelse at stå under en vindmølle. Man mærker den enorme energi fra vingerne, fortæller Peter Dueholm Theilgaard fra Wind Estate.

Carsten Fredslund Andersen, skolechef og Mette Givskov Hansen, læringskonsulent i Randers Kommune finder hjemmesiden interessant og undervisningsmateriale meget anvendeligt og aktuelt. 

– Det er spændende, at klasser kan gå ind og se hvordan energiproduktionen er lige nu, gennem det seneste døgn samt de seneste dage. Eleverne kan arbejde med materialet på egen skole og få opgaverne ned på mobilen.  

Vind og klima

Skulle nogen ønske at gå mere i dybden med vindenergi og klima, så er der på den nye hjemmeside også adgang til mere generelt undervisningsmateriale om vindenergi og klima.

– Jeg håber kommunens skoler vil tage afsæt i de lokale møller, når de skal undervise i energi og klima, siger Peter Dueholm Theilgaard.

– Med den nye hjemmeside er vi – med afsæt i lokale møller – kommet de mange skoler, lærere og elever i møde med let tilgængeligt materiale om et vigtigt emne. Jeg håber mange vil gøre brug af muligheden, slutter han.

Hjemmesiden om Overgaard 2 møllerne kan tilgås på:

vindiskolen.dk/overgaard2

Henvendelse vedr. denne pressemeddelelse kan ske til Peter Dueholm Theilgaard fra Wind Estate, mobil 23982042.

Klik på billedet og se en billedserie fra rejsningen af møllerne på Overgaard 2.