Skip to main content
2022

Så meget CO2 fortrænger møllerne i Nissum Bredning

By 22/02/2022No Comments

Hvor meget producerer de fem vindmøller i Nissum Bredning, og hvor meget CO2 fortrænger de? Det er nogle af de spørgsmål, som det lokale vindmøllelaug besvarer på en ny hjemmeside, hvor der præsenteres undervisningsmateriale med afsæt i de lokale møllers produktion af grøn strøm.

Danske skoleelever kan nu blive klogere på, hvordan og hvor meget de fem vindmøller i Nissum Bredning i Lemvig Kommune bidrager til indsatsen mod klimaforandringerne. Nissum Bredning Vindmøllelaug, der sammen med Jysk Energi står bag møllerne, er nemlig gået i luften med en undervisningsside, hvor der blandt andet gives svar på, hvor meget de lokale vindmøller producerer her-og-nu, hvor mange husstande møllerne leverer strøm til, og hvor meget CO2 møllerne fortrænger.

Skoleelever og andre interesserede får samtidig mulighed for at løse opgaver om energi og klima med afsæt i de lokale vindmøllers produktion. Der tilbydes målrettede elevopgaver og lærervejledning for 6. – 9. klasse.

Man kan naturligvis også tage med skolen på udflugt til møllerne. Så kan man løse opgaverne på mobilen og få undervisning til suset fra vingerne. 

De 5 x 7 megawatt vindmøller på 200 til 220 meters højde i Nissum Bredning producerede på premieredøgnet for hjemmesiden tirsdag, den 22. februar 2022 hvad der svarer til 55.521 hustandes daglige forbrug af el. Møllernes produktion af grøn strøm fortrængte 531,7 ton CO2 – eller hele 59 pct. af Lemvig Kommunes daglige udledning.

Møllerne i Nissum Bredning står på et af de mest vindblæste steder i Danmark og regnes for nogle af de bedst producerende i landet.

Platform til formidling

– Ved at tage afsæt i de lokale møller, har vi i lokalområdet og kommunen fået en platform, som hel konkret viser, hvad de møller vi kender fra landskabet producerer og fortrænger af CO2, siger Jens Jørgen Birch fra Nissum Bredning Vindmøllelaug.

– Samtidigt får vi formidlet, hvordan vores vindmøller spiller sammen med kampen mod klimaforandringerne – ikke mindst i forhold til de unge, der både nu og i fremtiden skal forstå, acceptere og leve med mere vedvarende energi i landskabet.

– Jeg håber skolerne vil tage godt imod tilbuddet, og at lærerne vil tage afsæt i de lokale møller, når de skal undervise i energi og klima, siger Jens Jørgen Birch.

– Det virker som et rigtigt stærkt materiale og et rigtigt stærkt initiativ, siger Martin Bang Madsen, fagchef, Center for Læring i Lemvig Kommune.

– Idéen passer nærmest perfekt med skolernes satsning gennem projektet, ”Klima, teknologi o wos (os)”. Vores tværkommunale team af undervisere indenfor naturfag har kvitteret meget positivt for undervisningsforløbet, siger han.

Der arbejdes også på en særlig præsentation af undervisningsmaterialet til de ca. 20.000 besøgende på Klimatorium i Lemvig, fortæller Lars Nørgård Holmegaard, adm. direktør.

– Den digitale platform for møllerne fra Nissum Bredning gør, at vi i realtid kan fortælle hvor meget CO2, der aktuelt bliver reduceret af konkrete vindmøller i lokalområdet. Det er muligt at arbejde med hvor stort et bidrag en ny vindmølle reelt bidrager med. Det vil overraske mange. Det at vindmøllerne er tæt på Klimatorium, gør, hvis man har lyst, kan tage forbi og se dem i virkeligheden, fortæller han.

Hjemmesiden om Nissum Bredning møllerne kan tilgås på: vindiskolen.dk/nissumbredning

 

De fem vindmøller i Nissum Bredning set fra Thyborønvej. Den forreste vindmølle blev nettilsluttet i december 2021 – en 7MW Siemens mølle af samme type som de fire møller ude i vandet i Nissum Bredning. Møllerne står på et af de mest vindblæste steder i Danmark og regnes for nogle af de bedst producerende i landet.