Skip to main content
2021

Sejlivet myte blev gentaget i “Debatten” på DR2

By 15/11/2021No Comments

En af de mest sejlivede myter, der fremføres om støj fra vindmøller, er henvisningen til en rapport fra 2011 udarbejdet af forskere fra Aalborg Universitet. Senest blev det gjort den 11. november af møllemodstander Søren Bo Jørgensen fra Hjørring i ”Debatten” med Clement Kjærsgaard på DR2.

Søren Bo Jørgensen deltog i Debatten på DR2 torsdag, den 11. november.

I rapporten fra 2011 fremlagde Ålborg Universitets forskere en fremskrivning af udviklingen af støjen fra vindmøller. Men disse forudsigelser blev tilbagevist allerede i 2015 af den danske støjekspert Bo Søndergaard, SWECO. Tilbagevisningen skete i en videnskabelig artikel og med baggrund i konkrete støjmålinger af over 200 danske vindmøller. Undersøgelsen fra Bo Søndergaard blev fagligt godkendt af de internationale videnskabelige kolleger.

Kildedata

Bo Søndergårds videnskabelige undersøgelse viser, at støjen fra danske vindmøller ikke udviklede sig ukontrolleret, som påstået af forskerne fra Aalborg Universitet. Det ses bl.a. også på de støjniveauer – kaldet kildedata – som vindmøllerne bliver anmeldt med. De er ikke steget de senere år, og ligger typisk ligger mellem 106 dB(A) og 108 dB(A) – og ofte lavere.

Men det er i øvrigt ikke et spørgsmål om, hvad den enkelte vindmølle støjer, men et spørgsmål om, hvad det enkelte vindmølleprojekt støjer. Det er den støj Miljøstyrelsens grænseværdier gælder for.

Derudover hører det med til historien, at de fleste vindmølleprojekter bliver kontrolmålt efter opstilling. Hvis der er vindmølleprojekter under mistanke for at støje mere end de må, så kan man fra kommunens side kræve forholdene bragt i orden. Og hvis ikke dette bliver fulgt, kan møller stoppes af kommunen.

På kontrolmålingerne kan man se, at de danske vindmølleprojekter ikke støjer mere, end de må. Faktisk holder de sig oftest pænt under lovens krav.

Godkendt fakta

Det er nemt at blæse til frygten. Men i sager om vindmøller er det ekstra vigtigt at skelne mellem, hvad der er ens private holdning, og hvad der er underbygget, godkendt fakta. Vindmøllemodstanderne må se at få læst op på lektien og sikre, at de data de fremlægger, og de rapporter de henviser til, forholder sig til de møller, vi stiller op i dag, og ikke til møller, som for længst er ude af produktion.