Skip to main content
2023

Solceller på tage – hvor meget nytter det?

By 11/09/2023No Comments

– Solceller skal op på tage i by og på land. Sådan lyder det igen og igen i den offentlige debat. Udsagnet fremstilles ofte som løsningen på udfordringen med at nå fire gange så meget VE i 2030. Men hvor meget vil en max-udbygning med solceller på tage kunne levere?

Svaret på det spørgsmål leveres i et regnestykke som solcelleeksperten, Jan Vedde fra European Energy, i januar i år gav i Ingeniøren. Han tog udgangspunkt i en fordobling af private taganlæg, en femdobling af kommercielle taganlæg og en 16-dobling af industrielle taganlæg. Hermed vil den samlede kapacitet i 2030 udgøre 3 TWh eller 4 pct. af det samlede nettoforbrug af el i 2030, lød optællingen.  

Til sammenligning vil en tidobling af de markbaserede anlæg kunne levere 24,5 TWh, svarende til 31,5 pct. af nettoelforbruget i 2030.