Skip to main content
2013

Stærk medvind til vindmøllerne

By 26/04/2013juli 9th, 2020No Comments

Nye undersøgelser fra Naturstyrelsen bekræfter både den fortsatte opbakning til udbygning af vindkraft, og at kun et mindretal blandt naboerne oplever genevirkninger.

Følger man den engagerede debat om opstilling af vindmøller på land, får man let det indtryk, at opbakningen blandt danskerne kan ligge på et lille sted. Ganske enkelt fordi debatten er stærkt præget af indlæg og læserbreve i landsdækkende, regionale og lokale medier fra modstandere af opstilling af nye vindmøller – mens næsten alle andre kigger på fra sidelinjen. Når man en gang imellem, i bredere analyser, tester hele befolkningens holdning til vindkraft, krakelerer billedet af den udbredte modstand imidlertid fuldstændigt.

Dette bekræftes igen i en ny undersøgelse, som Megafon har gennemført for Naturstyrelsen, og som netop er blevet offentliggjort. Her tager man temperaturen på befolkningen holdning til vindkraft baseret på interviews med 1.014 anonyme voksne personer over 18 år. Blandt væsentlige resultater kan nævnes:

  • 86 % markerer, at Danmark bør satse på at udbygge med vindenergi
  • 73 % siger, at vindkraft bør stå for 50-100 % af elforsyningen
  • 68 % tilkendegiver, at kommunen bør arbejde aktivt for at finde flere
    pladser til vindmøller i respondentens eget nærområde.

“Særligt det sidste resultat synes jeg er overraskende positivt i betragtning af den ensidige debat, der har kørt i årevis”, siger
sekretariatsleder Henrik Vinther fra VidenOmVind.

 

Naboskabsanalyse

Foruden den generelle måling af befolkningens holdning til vindkraft,
har Natyrstyrelsen også fået gennemført en naboskabsanalyse. Her har Megafon interviewet 200 tilfældigt udvalgte, anonyme naboer til vindmøller, som bor indenfor en radius af 1 km fra vindmøllen og blandt andet spurgt dem om deres oplevelse af den kommunale planlægningsproces og oplevede genevirkninger fra vindmøllerne mv.

Analysen er på visse områder en pendant til den naboskabsanalyse, som VidenOmVind gennemførte i 2012. Dog med to væsentlige forskelle. Dels er der tale om langt færre respondenter. Dels er respondenterne udvalgt blandt naboer til alle typer af vindmøller, hvor analysen fra VidenOmVind udelukkende omhandlede naboer til store vindmøller med en totalhøjde på 120-150 m.

På tværs af de forskellige udgangspunkter for de to analyser er det
interessant at hæfte sig ved to forhold. For det første, at også Naturstyrelsens analyse bekræfter, at det er et mindretal blandt naboerne, der oplever genevirkninger fra vindmøllerne. For det andet, at antallet af de naboer, der oplever støjgener i væsentligt omfang, er på linje med det, som blev afdækket i analysen fra VidenOmVind.

 

De to nye analyser fra Naturstyrelsen findes her: