Skip to main content
2015

Støjmålinger ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s

By 26/05/2015april 22nd, 2020No Comments

Reglerne for støj fra vindmøller i Danmark tager udgangspunkt i støjmålinger ved vindstyrker på henholdsvis 6 og 8 m/s, fordi støjen fra vindmøllerne “drukner” i baggrundsstøj ved højere vindhastigheder. En rapport fra april 2014, der har gennemgået datasæt indeholdende data ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s, bekræfter, at det forholder sig således. DELTA har foretaget de mange tests og udarbejdet den efterfølgende rapport for Miljøstyrelsen.

Rapporten kan læses her.

 

Maj, 2016. Sidste nyt i sagen:

Støj fra store, nyere danske vindmøller som funktion af vindhastigheden

I Miljøprojekt nr. 1852, 2016 gennemgås målinger af støj fra nyere vindmøller i Danmark ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s. Siden undersøgelsen i 2014 er en del flere vindmøller blevet målt. De opdaterede resultater bygger på målinger på i alt 102 forskellige vindmøller målt over 143 måledage. Rapporten kan læses her.