Skip to main content
2021

Større lokal indflydelse på kystnær grøn energi

By 03/06/2021februar 24th, 2023No Comments

En ny politisk aftale om de kystnære vindmølleprojekter – de såkaldte åben-dør projekter – sikrer større kommunal medbestemmelse, tydeligere rammer og åbning for ny teknologi.

Med den justerede ordning kan der nu kun søges om tilladelse til projekter inden for 15 kilometer fra kysten. For at sikre lokal opbakning ændres den kommunale indsigelsesret samtidig til en vetoret for kommuner beliggende inden for 15 kilometer fra et projekt. Fremtidige projekter kan således kun gennemføres, hvis der er opbakning fra samtlige berørte kommuner.

Læs pressemeddelelsen fra Klima-, Energi og Forsyningsministeriet her: https://kefm.dk/aktuelt/nyheder/2021/jun/ny-aftale-sikrer-stoerre-lokal-indflydelse-paa-kystnaer-groen-energi-

Bemærk: Ansøgninger om etablering af havmøller efter åben dør-ansøgning er februar 2023 sat i bero efter udmelding fra Energistyrelsen om et muligt brud på EU-regler om statsstøtte.