Skip to main content
2020

Strenge krav til støj fra vindmøller – også for sommerhuse

By 14/09/2020No Comments

Den lavfrekvente støjgrænse for vindmøller tager ikke hensyn til sommerhuse, som generelt er ringe lydisoleret. Sådan skrev Heidi Stegger forleden i NORDJYSKE.

Faktum er imidlertid, at de danske støjgrænser for lavfrekvent støj fra vindmøller er særdeles restriktive – og væsentlig mere restriktive end i forhold til f.eks. skoler og børnehaver.

Vindmøller skal døgnet rundt overholde et krav om maksimalt 20 dB lavfrekvent støj til naboer – beregnet inde i nabohuset. Og hvis ikke kravet efterleves, kan møller stoppes af kommunen. Kravet gælder uanset, om møllerne står i det åbne land eller i nærheden af et støjfølsomt område som f.eks. et sommerhusområde.

Til sammenligning er grænsen for lavfrekvent støj i beboelsesrum, herunder børneinstitutioner, på 25 dB i dagtimerne og 20 dB i aften- og nattetimerne. Disse grænser er i modsætning til vindmøller kun vejledende.

I undervisningsinstitutioner og kontormiljøer er den vejledende grænse for lavfrekvent støj 30 dB.

Og jo, støjgrænserne tjekkes ved målinger. Det kan ske efter krav fra den respektive kommune. Men det hører med til historien, at det er meget sjældent, at danske vindmøller overskrider de fastsatte støjgrænser. Dette bekræftes af kontrolmålinger foretaget af Miljøstyrelsen.

En omfattende analyse fra Grontmij af støjmålinger fra 213 forskellige vindmøller af både nyere og ældre dato bekræfter tendensen. Her blev det dokumenteret at emission af lavfrekvent støj i danske vindmølleprojekter typisk holder sig væsentligt under 20 dB.

Heidi Stegger skriver også, at hvis man føler sig generet af støj og klager, er det meget sjældent, man får medhold. Ja, man får kun medhold, hvis støjgrænserne er overtrådt.

Hvis det kan tjene som trøst, så peger undersøgelser fra VidenOmVind på, at utilfredshed med vindmøller primært fremkommer i planlægningsfasen. Når først vindmøllerne er rejst hører det til sjældenhederne, at de danske kommuner modtager klager over dem.

 

Læs mere om antallet af klager over vindmøller i de danske kommuner her.