Skip to main content
2015

Strømafbrydelser balancerer elnettet

By 10/02/2015april 14th, 2020No Comments

Vindkraft svinger som vinden blæser, og det er en stor udfordring for elnettet – også i Danmark. På Færøerne har de ifølge en artikel i Politiken, den 2. februar, 2015 fundet en enkel løsning på udfordringen: Midlertidig afbrydelse af strømmen til dele af store virksomheder. Den løsning giver mulighed for at håndtere mere vindkraft i energisystemet.

 

Normalt skyldes strømafbrydelser et uheld, men på Færøerne indgår kortvarige strømafbrydelser i en nødvendig balancering af nettet. Vindstrøm kan nemlig på visse dage udgøre 85% af elforbruget på de vindblæste øer, og vinden kan aftage og tiltage meget, meget hurtigt. Så hurtigt, at komponenter i øernes elnet ganske enkelt står af og stopper produktionen på selv store virksomheder.

Derfor har øernes elselskab SEV, i samarbejde med Dong Energy og firmaet Schneider Electric, udviklet et Power Hub-system, som skal sikre en stabil elforsyning uden afbrydelser.

 

Power Hub-systemet

Power Hub-systemet giver mulighed for at styre elforbruget meget præcist og koble enheder hos større erhvervskunder til og fra efter behov. En af de virksomheder, der kan risikere at få taget strømmen til dele af virksomheden, er den store fiskefabrik Kollafjord Pelagic.

I situationer med ingen eller kun lidt vindstrøm tager det lokale elselskab strømmen til fem af virksomhedens seks store kompressorer. På den måde kan man undgå en total afbrydelse af strømmen i hele området, og de ca. 100 ansatte på fiskefabrikken kan arbejde videre. Der er strøm nok til at holde anlægget koldt under den delvise strømafbrydelse, som varer 15-30 minutter.

På fiskefabrikken er ledelsen begejstret for det nye system. ”I forhold til før tjener vi faktisk penge på det, fordi vi kan holde produktionen kørende imens”, siger Martin Wilhelmsen fra Kollafjord Pelagic.

I tilfælde af blæsevejr og kraftigt overskud af vindstrøm på øerne kan elselskabet sætte gang i f.eks. mindre kraft-varmeanlæg rundt omkring på virksomhederne. På den måde kan Power Hub-systemet sætte ind, både når der er for lidt vind og når det blæser kraftigt.

 

Smart Grid

I Danmark hedder løsningen på den fluktuerende vindkraft i energisystemet  Smart Grid. Et avanceret system, som indebærer store investeringer i hele energiinfrastrukturen over de næste mange år.

Power Hub-systemet viser, at der er mulighed for at regulere vindkraften i elsystemet på en mere enkel og billig måde, end vi hidtil har set. Systemet vil givetvis kunne inspirere folk i den danske energibranche herunder de folk, som arbejder med udviklingen af Smart Grid.

 

I første omgang satser Dong Energy på at tilbyde systemet til Storbritannien. Briterne har færre kabler til udlandet end Danmark og er begyndt at have problemer med udfald. Dong Energy regner med at indgå de første kommercielle salgskontrakter af Power Hub-systemet til sommer.