Tilbage til oversigt

Hvor meget C02 sparer en vindmølle?

En vindmølle er en stor gevinst for miljøet og dermed klimaet. I nedenstående tabel har man regnet på, hvad der spares i CO2-udledning over 20 år, når en kilowatt-time produceret på et gennemsnitligt el-produktionsmix i EU erstattes af en kilowatt time produceret på forskellige typer af vindmøller ved 7,5 m/s ved middel variation i vinden.

Fremstillingen

Klimabelastningen fra en ny moderne vindmølle fremkommer primært ved fremstillingen – til materialer, bearbejdning og produktion.

En stor del af materialerne i vindmøller kan genanvendes. Eksempelvis er det blevet muligt at genanvende glasfiberen fra møllevingerne eller nyttiggøre dele af materialet i forbrændingsanlæg. Genanvendelsen minimerer ifølge producenten miljøbelastningen i ovennævnte mølle med 19 %.

Grafikken tager udgangspunkt i en SWT-3.2-113. Kilde SiemensGamsea Renewable Energy

CO2-udledningen målt i gram pr. kWh fra en vindmøllepark med 20 stk SWT-3.2-113 versus et globalt fossilt kraftværk:

Energibalance

Ved ”energibalance” sammenligner man den mængde af energi, som vindmøllen forbruger, med den energi som vindmøllen producerer.

I nedenstående tabel har man regnet på hvor mange måneder, der går, før forskellige typer af vindmøller har godskrevet den energi og CO2, som er brugt eller udledt til fremstilling, transport, vedligeholdelse og demontering.

Tallene svinger fra model til model, eftersom der er store forskelle i navhøjde, energiproduktionsniveauer og nettab, etc.

Grafikken tager udgangspunkt i vindmøller ved 7,5 m/s ved middel variation i vinden. Tallene relaterer kun til vindmøllen som sådan – og ikke til f.eks. fundamentet. Kilde: Vestas

Kilder:

“General information about the environmental impact of Vestas wind turbines” (Vestas)

“A clean energy solution – from cradle to grave” (Siemens)