Skip to main content
Tilbage til oversigt

Hvor meget C02 sparer en vindmølle?

En vindmølle er en stor gevinst for miljøet og dermed klimaet. I det følgende kan du se hvor meget forskellige mølletyper fortrænger af CO2.

Længere nede på siden vil du kunne se, hvor mange måneder en given type af vindmølle skal snurre, før den har fortrængt den energi / CO2, der er forbrugt til fremstilling, transport, betonfundament, vedligeholdelse og demontering.

De data du ser overfor denne tekst i højre margen viser de CO2-besparelser, der opnås, hvis en kilowatttime i det eksisterende gennemsnitlige EU-elproduktionsmix erstattes af en kilowatt-time fra de oplyste typer af vindmøller ved vindstyrker mellem 7,5 til 10 m/s ved nettilslutning (Kilde:Vestas).

Fremstillingen

Klimabelastningen fra en ny moderne vindmølle fremkommer primært ved fremstillingen – til materialer, bearbejdning og produktion.

En stor del af materialerne i vindmøller kan genanvendes. Eksempelvis er det blevet muligt at genanvende glasfiberen fra møllevingerne eller nyttiggøre dele af materialet i forbrændingsanlæg. Genanvendelsen minimerer ifølge producenten miljøbelastningen i ovennævnte mølle med 19 %.

 

Nedenfor præsenteres hvad vindmøller sparer i CO2-udledning, når en kilowatt-time produceres på et gennemsnitligt globalt fossilt kraftværk.(Kilde: IEA). Her er der altså tale om tal, der viser hvor meget vindmøller fortrænger af CO2, når de erstatter et gennemsnitligt fossilt kraftværk.

Læs om CO2-tallene her.

Grafikken tager udgangspunkt i en SWT-3.2-113. Kilde SiemensGamsea Renewable Energy

CO2-udledningen målt i gram pr. kWh fra en vindmøllepark med 20 stk SWT-3.2-113 versus et globalt fossilt kraftværk:

Lokale møller og klimaet

Nedenfor kan du se hvor meget lokale vindmøller rundt om i landet producerer af grøn strøm, og hvor meget CO2 de fortrænger. Du kan også se, hvor meget møllerne fortrænger af CO2 ift. den respektive kommunes samlede udledning. Klik på billedet for at komme til ”Vind i skolen: de lokale møller & klimaet” – måske er der et mølleprojekt tæt på dig, som du kan tjekke ud.

 

Energibalance

Ved ”energibalance” sammenligner man den mængde af energi, der er forbrugt – primært til produktion af vindmøllen – med den energi, som vindmøllen producerer.

I tabellen overfor til højre har man regnet på, hvor mange måneder der går, før forskellige typer af Vestas vindmøller har godskrevet den energi og dermed CO2, som er brugt / udledt ifm. fremstilling, transport, betonfundament, vedligeholdelse og demontering.

Grafikken tager udgangspunkt i vindmøller ved 7,5 til 10 m/s ved middel variation i vinden. Tallene relaterer til vindmøllen som sådan herunder også betonfundamentet. Kilde: Vestas

Kilder:

“General information about the environmental impact of Vestas wind turbines” (Vestas)

“A clean energy solution – from cradle to grave” (Siemens)