Skip to main content
Tilbage til oversigt

Hvordan opfatter øret vindmøllestøj?

Støjpåvirkningen fra vindmøller er omdiskuteret. Dels fordi mange forskellige faktorer har betydning for, hvordan støjen udbredes. Dels fordi en række mentale forhold spiller en rolle for, hvordan den enkelte oplever støjen.

Samme afstand til vindmøllen er ikke ensbetydende med samme påvirkning

Støjpåvirkningen fra vindmøllen på nabohusene kan variere meget, uanset at husene måske ligger i samme afstand fra vindmøllen. Lyden påvirkes nemlig af mange forskellige faktorer i sin ”vandring” fra lydkilde til modtager, og det har betydning for, hvordan lyden opfattes.

Eksempelvis har følgende forhold betydning:

  • Er området fladt eller kuperet?
  • Hvor stor er luftens fugtighedsgrad?
  • Er der skov eller læhegn mellem vindmøllen og nabohusene?
  • Fra hvilket verdenshjørne blæser det?
  • Er der foranliggende bygninger, som ”tager af” for lyden?
  • Hvordan er husets konstruktion, og hvor godt er det isoleret?

Mentale forhold øver indflydelse

Støj opfattes meget individuelt afhængig af mentale forhold hos det enkelte menneske, og det spiller en rolle for, om en given lydpåvirkning i det hele taget opfattes som støj – uanset om øret udsættes for flere eller færre decibel.

Sidder man for eksempel på terrassen en varm sommerdag og hører sin yndlingsmusiker for fuldt opskruede højttalere, opfatter man det måske som ren vellyd. Men når naboen øjeblikket efter starter sin motorplæneklipper, med en langt mere afdæmpet lyd, opfattes det som støj.

Psyken spiller med andre ord ind, og det samme gælder, når lydpåvirkningen fra en vindmølle ”afkodes”: Tjener man penge, når vingerne på vindmøllen roterer, fordi man som nabo har købt andele? Er man glad for den sti, kommunen har anlagt i nærområdet for midler, den har fået fra Grøn Pulje i forbindelse med opstillingen af vindmøllen? Eller: Synes man, at vindmøllen er grim at se på? Står den i vejen for den udsigt, man i mange år har haft fra stuevinduet?

Ørerne hører måske ikke det samme.