Skip to main content
Tilbage til oversigt

Kan man som nabo til vindmøller belåne sin ejendom?

I august 2023 kom det frem i danske medier, at Jyske Bank i en intern instruks frarådede belåning af ejendomme, der generes af støj eller skyggekast fra vindmøller. Nyheden trak store overskrifter.

Imidlertid gik der kun få dage før banken meddelte, at banken trak instruksen tilbage. Det fremgår af en artikel i Jyllands-Posten, den 17. august, 2023.

– Det er en kluntet formulering. Derfor bliver den instruks nu lavet om, siger Mikkel Høegh, afdelingsdirektør og boligøkonom i Jyske Bank og Jyske Realkredit. Han understreger overfor avisen, at det ikke var bankens intention at afskære boligejere fra at opnå realkreditlån. Jyske Bank ville med sin instruks blot gøre sine vurderingsmænd opmærksomme på, at gener fra vindmøller påvirker markedsprisen.

– Det har aldrig været Jyske Realkredits intention at afskære boligejere fra at opnå realkreditlån, siger Torben Hansen til VidenOmVind.

– Faktum er, at vi belåner alle ejendomme, også dem der har udsigt til en vindmølle eller en motorvej. Ved værdiansættelsen skal vi tage hensyn til ejendommens omsættelighed, der kan være påvirket af nuværende eller kommende ændringer i lokalsamfundet, siger han.

Her kan du læse notatet fra Jyske Bank, hvor de bekræfter tilbagetræningen af instruksen.

Lignende instruks

Det fremgik også af artiklen i Jyllands-Posten, at landets største realkreditudlåner, Totalkredit, der er ejet af Nykredit, havde en lignende instruks. Til det udtaler koncernchef i Nykredit, Michael Rasmussen: ”Vi har gennemgået de afslag, som vi har givet de seneste fem år, og vi har ikke kunnet finde et eneste afslag, hvor begrundelsen alene er vindmøller”.

Koncernchefen anerkender, at at vindmøller kan have betydning for, om en given ejendom bliver klassificeret som en risikosag.

– Men det betyder ikke, at vi ikke yder lån. Det betyder, at det pengeinstitut, som vi samarbejder med, skal være opmærksom og vurdere, om de vil løbe risikoen, siger Michael Rasmussen. Han understreger, at selskabet ønsker at tage et samfundsansvar ved at medvirke til den grønne omstilling.

Hvis du er nabo til vindmøller, og får afslag på et realkreditlån, så hører VidenOmVind gerne fra dig.